BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganczarek Alicja (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce
The GARCH Models on Day-Ahead Electric Energy Markets In Poland
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 524-536, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynki towarowe, Rynek energetyczny, Analiza szeregów czasowych, Model GARCH, Rozkład t-Studenta
Commodity markets, Energy market, Time-series analysis, GARCH model, Student's t-distribution
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Rynek Dnia Następnego, Rynek Bilansujący, Rynek Dobowo-Godzinowy Internetowej Platformy poee, Towarowa Giełda Energii
, , , Polish Power Exchange
Abstrakt
Celem artykułu był dobór odpowiednich modeli, do opisu szerów czasowych na polskich dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej. W pracy rozważono szeregi czasowe godzinnych logarytmicznych stóp zwrotu cen notowanych na Rynku Bilansującym, Rynku Dnia Następnego oraz Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Konwencjonalnej poee w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku. Szeregi z wyodrębnioną cyklicznością oraz autokorelacją wartości oczekiwanej próbowano opisać za pomocą modeli klasy GARCH. Wśród analizowanych modeli tej grupy, do danych z rynku energii najlepiej dopasowany okazały się niestacjonarne modele FIGARCH, FIEGARCH oraz HYGARCH z rozkładem skośnym t-Studenta.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is an appropriate choice of model, which may be applied to describe time series on whole day electric energy market. Time series of hourly logarithmic rates of return quoted on Balance Market, Day Ahead Market and Conventional Energy Spot Market on Internet Electricity Trading Platform from 1-th July to 31-th December 2007 year are considered. The time series without seasonal and autoregression in mean were modelled by GARCH models. The results favor nonstationary models like FIGARCH, FIEGARCH and HYGARCH with skewed Student-t distribution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baillie R., Bollersev T., Mikkelsen H. O., Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 1996, 74,s. 3-30.
 2. Bollerslev T., Engle R.F., Modeling the Persistence of Conditional Variance, Econometric Review, 1986, 5, s. 1-50.
 3. Bollerslev T., Mikklelsen H.O., Modeling and Pricing Long-Memory in Stock Market Volatility, Journal of Econometrics, 1996, 73, 151-184.
 4. Brockwell P.J., Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer - Verlag, New York, 1996.
 5. Chung C.F., Estimating the Fractionally Integrated GARCH Model, National Taiwan University working paper, 1999.
 6. Davidson J., Moment and Memory Properties of Linear Conditional Heteroscedastity Models, Manuscript, Cardiff University, 2001.
 7. Ding Z., Granger C.W.J., Engle R.F., A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model, Journal of Empirical Finance, 1993, 1, 83-106.
 8. Engle R.F., Autoregressive Conditional Heteroscedasticy with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, 1982, 50, s. 987-1007.
 9. Engle R.F., Bollerslev T., Modeling the Persistence of Conditional Variance, Econometric Review, 1986, 5, s. 1-50.
 10. Glosten L.R., Jagannathan R.,Runkle D.E., On the relation between expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks, Journal of Finance, 1993, 48, s. 1779-1801.
 11. Nelson D., Conditional Heteroskedasticity in Basset Returns: a New Approach, Econometrica, 1991, 59, s. 347-370.
 12. Schwarz G., Estimating the Dimension of a Model, The Annals of Statistics, 7978, nr 6, s. 461-464.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu