BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusak Błażej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Monety kolekcjonerskie jako przykład inwestycji alternatywnych
Commemorative coins as an example of alternative investments
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 93, s. 84-107, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Monety, Inwestycje alternatywne, Inwestycje
Coins, Alternative investments, Investment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przeprowadzone w niniejszym artykule badania pokazują, że zakup monet kolekcjonerskich może stanowić dobrą alternatywę dla innego rodzaju inwestycji. Należy przy tym wspomnieć, że analiza ta została wykonana przy założeniu zakupu każdej monety, z wyemitowanych w danym okresie badawczym. W rzeczywistości inwestor przy doborze monet może kierować się dodatkowymi kryteriami, które pozwoliłyby mu osiągnąć jeszcze wyższe stopy zwrotu. Jednym z takich czynników jest nakład. Wpływ wielkości nakładu na cenę rynkową monety można najlepiej zauważyć na podstawie monet z serii "poczet królów i książąt polskich". Monety te były najczęściej emitowane w dwóch wersjach - półpostać i popiersie danego władcy, i różniły się m.in. wysokością nakładu. Charakterystyczne dla nich jest to, że ceny rynkowe dla produktów o niższym nakładzie znacznie przekraczały te o nakładzie wyższym. Wysokimi stopami zwrotu na tle pozostałych cechowały się monety z serii "Zwierzęta Świata". istotny wpływ na rentowność inwestycji w daną monetę ma także sposób jej wykonania. (fragment tekstu)

In this article the characteristic of commemorative coins market is shown and compared with other financial markets, i.e. stock exchange and money markets. The Author presents the kinds of commemorative coins and legal aspects of issuing these coins in Poland. The main part of this paper consists of the comparative analysis of return rates on different investments in Poland, among which there are: commemorative coins, treasury bonds and stock exchange market(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483
 2. Raport o inflacji. Październik 2008, NBP. Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa październik 2008.
 3. Uchwała Nr 1/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. z 2005 r., Nr 1 poz. 2.
 5. Coin Grading, http://www.mycoincollecting.com/coin-grading.html (25 listopada 2008 r.).
 6. Grading, Wikipedia, file:///E:/Monety%20kolekcjonerskie%20-%20artyku%C5%82/Grading.htm (25 listopada 2008 r.).
 7. http://www.e-xcalibur.pl/
 8. http://www.mennica.com.pl/index.php?pt=/1/statics/106,217/sklep_internetowy. html).
 9. http://www.stat.gov.p/gus/45_1634_pLk_htML.htm(21 listopada 2008 r.).
 10. www.bankier.pl
 11. www.emonety.pl
 12. www.e-numizmatyka.pl
 13. www.money.pl
 14. www.numizmatyczny.pl
 15. www.numizmatyka24.pl
 16. www.polish-coin.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu