BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędraszka Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polski handel zagraniczny po 1989 roku
Polish foreign trade after 1989
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 93, s. 111-123, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Deficyt w handlu zagranicznym, Wspólna Polityka Monetarna
Economic policy, Foreign trade deficit, Common Monetary Policy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W celu polepszenia polskiego deficytu handlowego wzrost eksportu może być zwiększony poprzez zaangażowanie ze strony zarówno producentów, jak i rządu czy samej administracji. Niezbędne wydaje się wypracowanie polityki gospodarczej skorelowanej z polityką monetarną oraz kursową NBP. Bez wzajemnej współpracy w tej dziedzinie poprawa w handlu zagranicznym nie jest możliwa. Nie bez znaczenia jest też wytworzenie się struktur proeksportowych Polski i zajęcie właściwego miejsca w międzynarodowym podziale pracy12 . Szanse eksportu do UE po 2004 roku są nie do końca wykorzystane i dają ogromne możliwości z racji polskiej przewagi komparatywnej. Prowadzenie gospodarki otwartej wymaga również zmian mentalnych polskich producentów, którzy nie zawsze myślą w sposób zasługujący na uznanie. Przykładem niech będzie polski eksport mięsa do Federacji Rosyjskiej. Powszechnie wiadomo, że jakość tego mięsa nie zawsze była odpowiednia, a zamknięcie rynku to nie tylko decyzja polityczna. W zrost polskiego eksportu możliwy jest poprzez zwiększenie strumienia finansowego na polskie prace badawcze i polską naukę. Nadal zajmujemy niechlubne miejsce w wysokości PK PK B przeznaczanego na prace rozwojowe. Nie da się osiągnąć odpowiedniego wzrostu gospodarczego eksportując jedynie drób czy wołowinę. O wymianie do Federacji Rosyjskiej czy państw UE decyduje przede wszystkim rywalizacja jakościowa13 . Brakuje ponadto działań ze strony rządu. Należy(fragment tekstu)

Since 1989 Polish exports has undergone a complete change. Both the structure of export goods and the structure of recipients of these products have also changed. It seems essential to compare the structure of exports with other Central Europe countries. It is also essential to show the growth of the private sector share in economy. Besides, the paper presents the dynamics of imports and exports, taking into consideration foreign trade prices. The publication also includes the capital structure of enterprises. The paper presents changes in the structure of trade exchange after joining the European union. Moreover, the problems of polish export promotion have been presented. Such problems as trade deficit and qualitative changes of polish export products have been pointed to and widely understood problems of crediting exports have been shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza atrakcyjności wybranych sektorów gospodarki, PMRC RC orporate, grudzień 2006 r.
 2. Bombińska H., Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 3. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Rozszerzenie po dwóch latach gospodarczych, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 3 maja 2006 r., KOM (2006).
 4. Kwartalnik "Statystyki Międzynarodowej", GUS, Warszawa 2008
 5. Nowicki M., red., Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003
 6. Ocena handlu zagranicznego Polski w 2007 roku, Raport Ministerstwa Gospodarki 2007.
 7. Orłowski W., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody. Modele. Szacunki, Fundacja CASE, Warszawa 2000.
 8. Raport roczny KUKE S.A., KUKE, Warszawa 2007.
 9. Roczniki Statystyczne GUS, 1999-2007.
 10. Rosati D., Polityka proeksportowa, PWE, Warszawa 1990.
 11. www.export.pl, 18 stycznia 2009 r
 12. www.ibrkk.pl, 18 stycznia 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu