BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysik Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy uzyskanego przez Polaków za granicą
Income taxation on work relationship acquired by Poles working abroad
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 93, s. 124-134, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, Dochód podatkowy, Praca za granicą, Opodatkowanie dochodów
Taxes, Tax revenue, Work abroad, Taxation of income
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Problematyka opodatkowania dochodów zagranicznych, odpowiedniego stosowania metod unikania podwójnego opodatkowania, rozliczeń rocznych w przypadku osiągania dochodów z więcej niż jednego kraju to niestety bardzo skomplikowane i trudne zagadnienie. Osób osiągających dochody z zagranicy jest w naszym kraju lub poza granicami kilka milionów. Mimo że często osoby te nie przebywają w Polsce zbyt długo, mają tutaj nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że z całości lub części uzyskiwanych dochodów powinny rozliczyć się z polskim fiskusem. Powinny również wypełniać obowiązki informacyjne, wpłacać zaliczki na podatek itp. Świadomość obowiązków podatkowych, jakie ciążą na osobach wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy i zarobku za granicę, jest w dalszym ciągu bardzo niewielka. Tymczasem polskie Ministerstwo Finansów wielokrotnie podkreślało, że dochody zagraniczne są przedmiotem żywego zainteresowania organów podatkowych. Ministerstwo, jak na razie, nie przewiduje również abolicji podatkowej dla osób, które nie rozliczyły się z dochodów osiąganych w ubiegłych latach.(abstrakt oryginalny)

Recently there has been a growing interest in taxable income from abroad. The reasons for this have been the wave of Poles leaving to work legally abroad and the following necessity to settle income tax with tax office both in the country where the work is done and in Poland. The goal of this article was presenting the most important rules and problems arising while settling foreign income acquired from work relationship with Polish tax offices. Problems of foreign income taxation, appropriate use of the methods to avoid double taxation or annual settlements in case of getting income from more than one country have been presented. The article also presents some unfavourable aspects related to taxation of income acquired abroad by our countrymen(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W., Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006
  2. Izba Skarbowa w Warszawie, Informator dla osób osiągających dochody za granicą, Broszura informacyjna, stan prawny: październik 2007 r.
  3. Karasińska W., Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą, Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, Kraków 2007
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. Nr 106 poz. 1134; ost. zm. w Dz.U. z 2004 r., Nr 283 poz. 2827)
  5. Świąder B., Po zmianach będzie można odliczać zagraniczne składki ZUS, "Gazeta Prawna", 26 września 2008 r.
  6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn zm.).
  8. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
  9. Zdyb M., Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej za granicą w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, System Informacji Prawnej (Lex Administracja Skarbowa) 22/2007
  10. www.mf.gov.pl, 1 grudnia 2008 r
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu