BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pergoł Monika (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Czerw Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie Analizy Hierarchicznej Procesów (AHP) do podejmowania decyzji w ochronie zdrowia
The use of Analytic Hierarchy Processes (AHP) for decision taking in preventive health care
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 93, s. 135-149, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Rynki finansowe, Analityczny proces hierarchiczny
Health care protection, Financial markets, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedstawiona tu metoda Analizy Hierarchicznej Procesów jest prostą metodą matematyczną, pozwalającą w zrozumiały i uszeregowany sposób przedstawić problem decyzyjny, dokładnie przeanalizować go i dokonać najwłaściwszego wyboru z punktu widzenia decydenta. Dzięki zastosowaniu tej metody problem decyzyjny, który wcześniej był postrzegany przez decydenta jako skomplikowany i niejasny, staje się prosty i logiczny. Analiza Hierarchiczna Procesów stanowi doskonałe narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji w środowisku wielokryterialnym, a więc w takim, jakie najczęściej jest spotykane na rynku ochrony zdrowia. Metoda AHP umożliwia rozpatrywanie zarówno prostych, jak i bardzo skomplikowanych problemów decyzyjnych (dzięki możliwości stworzenia wielu poziomów drzewa decyzyjnego).(abstrakt oryginalny)

Analytic Hierarchy Process (AHP ) is one of multi criteria methods of data analysis. It is a perfect tool supporting the process of making complicated decisions, i.e. such decisions we most often deal with in preventive health care. The gist of the method is to relate solutions of standardised value to each of the considered options, to compare all possible options taking into account the impact of separate criteria and then to create a ranking enabling pinpointing the best variant for the assisted decision maker. The main purpose of this paper is showing possibilities of using the AHP AHP AHP method in preventive health care. The above task was accomplished by quoting an example of multi criteria method assisting a decision on choosing a non-public health care establishment from among competing establishments within the area of Warsaw, i.e. the Damian Medical Centre, ENEL-MED, CM LIM, LUX-MED and Medicover.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
 2. Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych, CeDEWu, Warszawa 2007
 3. Ignasiak E., Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
 4. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2001
 5. Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990
 6. Saaty T. L.,The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York 1980
 7. Saaty T. L., The Essentials of the Analytic Network Process with Seven Examples, http://www.superdecisions.com/~saaty/Powerpoint Lecture Slides/Lect9-ANP .pp
 8. Saaty T. L., Vargas L. G., Dellmann K., The allocation of intangible resources: the analytic hierarchy process and linear programming, Socio-Economic Planning Sciences, 2003
 9. Stan Zdrowia Ludności Polski w 2004 roku, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/45_658_PLK_HT ML.htm
 10. Szwabowski J., Deszcz J., Metody wielokryterialnej analizy porównawczej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
 11. Trzaskalik T., Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.).
 13. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 14. Wystąpienie Pana Andrzeja Mądrali - wiceprezesa Konfederacji Pracowników Polskich, Konfederacja "Zdrowe Zdrowie" podczas konferencji pt. "Szpitale niepubliczne - alternatywa czy partner dla szpitali publicznych" - 20 listopada 2007 r., Zamek Królewski w Warszawie
 15. Zdrowie Polaków - tendencje w czasie. Podsumowanie 2006 roku, http://www.pentor.pl/upload_module/wysiwyg/publikacje/2007/ZdrowiePolako-tendencje.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu