BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiecki Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Indie - liberalizacja w latach osiemdziesiątych i kryzys 1991 roku
India - liberalisation in the 80ies and the 1991 crisis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 93, s. 187-198, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy państwa, Polityka gospodarcza, Wzrost gospodarczy
Economic crisis, State financial crisis, Economic policy, Economic growth
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Indie po długim okresie realizowania etatystycznej i skierowanej na samowystarczalność gospodarczą polityki przeżyły w latach 80. okres reform zmierzających do liberalizacji gospodarki oraz wymiany zagranicznej. Doprowadziło to do istotnego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Brak konsekwencji w podejmowanych działaniach, przy jednoczesnym zlekceważeniu ryzyk płynących z utrzymywania się długotrwałego wysokiego deficytu budżetowego i bilansu płatniczego, doprowadziły do spadku zaufania inwestorów zagranicznych oraz dramatycznego spadku poziomu rezerw walutowych. W konsekwencji Indie stanęły na krawędzi poważnego kryzysu, który doprowadził do niewypłacalności tego kraju. Punkt kulminacyjny kryzysu finansowego zbiegł się w czasie ze zmianami na scenie politycznej. Wzrost poparcia dla Kongresu po zamordowaniu R. Gandhiego umożliwił tej partii zwycięstwo w przedterminowych wyborach w maju 1991 roku. Stanowisko premiera objął w czerwcu 1991 roku N. Rao. Zapowiedział on przeprowadzenie prorynkowych reform, które miały umożliwić Indiom nie tylko wyjście z kryzysu, ale też zapewnić szybki rozwój w następnych latach. N owy rząd zdecydował się na podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu uzdrowienie sytuacji gospodarczej w kraju. Pierwszą decyzją była dewaluacja rupii w lipcu 1991 roku. Kolejnym krokiem było zwrócenie się o pomoc(fragment tekstu)

A fter regaining its independence in 1947, India had a closed economy and there were attempts to substitute the former dependence on the British Empire by a self-sufficient economy with a strong participation of the state. The licence system, which effectively prevented the development of private entrepreneurship, was dominant. As a result three first decades of independent India were characterised by a relatively sluggish economic growth. I n the 80ies gradual reforms aiming at liquidating restrictions both in domestic production and international exchange were undertaken. Admittedly the reforms were not complex in character yet, nevertheless they led to significant acceleration of economic growth. However, a significant growth of balance of payment deficit as well as an increase of budget deficit was the result of liberalisation. It led to the growth of inflation and a dramatic drop of currency reserves, which resulted in a financial and monetary crisis in 1991.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agrawal P., India: Crisis and Response, Basingstoke 1995
  2. Cerra V., Saxena S., What Caused the 1991 Currency Crisis in India?, International Monetary Fund, Washington 2002
  3. Economic Globalisation in Asia, pod red. P. Gangopadhyay, M. Chatterji, Ashgate Publication, 2005
  4. Gupta P., Hasan R. and Kumar U., What Constrains Indian Manufacturing?, Asian Development Bank, December 2007
  5. Joshi V., Little I., India: Macroeconomics and Political Economy: 1961-91, World Bank, Washington 1994.
  6. Mishra P., Kumar U., Trade Liberalization and Wage Inequality: Evidence from India, International Monetary Fund, Washington 2005.
  7. Panagariya A., India in the 1980s and 1990s: A Triumph of Reforms, International Monetary Fund, Washington 2004.
  8. Rodrik D., Subramanian A., From "Hindu Growth" to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition, International Monetary Fund, Washington 2004.
  9. Rodrik D., Subramanian A., Why India Can Grow at 7 Percent a Year or More: Projections and Reflections, International Monetary Fund, Washington 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu