BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bezrobocie w Polsce - przyczyny powstania, diagnoza i wnioski
Unemployment in Poland - its causes, diagnosis and conclusions
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 84, s. 9-19, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie
Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z czterech części oraz wniosków. W części pierwszej dokonano oceny stanu bezrobocia w Polsce. Część drugą poświęcono analizie przyczyn powstania bezrobocia. W części trzeciej omówiono bezrobocie w ujęciu przestrzennym. Część czwarta ujmuje problem migracji i szara strefę bezrobocia. We wnioskach wskazano na podstawowe kierunki działań zmierzające do ograniczenia bezrobocia. (abstrakt oryginalny)

the article comprises four parts and conclusions. in the first part the state of unemployment in poland has been evaluated. the second part deals with an analysis of the causes of unemployment. the third part discusses unemployment in spatial terms and the fourth part considers the problem of migration and black unemployment market. Main directions of activities aiming at reducing unemployment have been shown in conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. IMF, Poland Market Study, The challenge of Job creation. Draft for government review, za: M. Postuła, Wświecie bezrobocia, "Nowe Życie Gospodarcze", 2001, Nr 19.
  2. Kabaj M., Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Synteza, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
  3. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.
  4. Mindur M., Polityka regionalna - badania własne, Warszawa 2001.
  5. Mindur M., Polityka przemysłowa - badania własne, SGH, Warszawa 2004.
  6. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2005 roku wraz z elementami prognozy, RCSS, Warszawa 2006.
  7. Sfera społeczna w okresie transformacji. Zjawiska i tendencje, RCSS, Warszawa 2002.
  8. Staniek Z., Instytucje a elastyczność rynku pracy, w: Wstronę teorii i praktyki zarządzania, pod red. J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, SGH, Warszawa 2006.
  9. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, RCSS, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu