BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glapiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Obecny kryzys gospodarczy a nauka ekonomii
Present Economic Crisis and Economics
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 94, s. 46-52, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Nauka, Nauki ekonomiczne, Polityka fiskalna, Globalizacja
Economic crisis, Science, Economic sciences, Fiscal policy, Globalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Nawet w tym zmieniającym się szybko globalnym świecie, gdzie trudno cokolwiek przewidywać, pewne rzeczy są jednak pewne. Gospodarka taka jak polska powinna szukać swojej szansy na tworzeniu właściwego instytucjonalnie - jak to określa Peter F. Drucker - klimatu dla biznesu, rezygnując z próżnych wysiłków na rzecz tworzenia pogody w gospodarce. Nie oznacza to bynajmniej po prostu niskich podatków. Ważniejszy jest zasięg podatków i polityka fiskalna skłaniająca do inwestowania w innowacje, wiedzę, zasoby ludzkie i infrastrukturę. Trzeba przyjąć ostatecznie za Josephem A. Schumpeterem, że falująca zmienna koniunktura gospodarcza jest po prostu formą życia kapitalizmu, i że jedyną ostateczną przyczyną każdego kryzysu i depresji jest prosperity i wdrażanie innowacji. Kryzys jest procesem dostosowywania się gospodarki i społeczeństw do wyników rozwoju i szybkich przekształceń. W tym sensie jest "normalnym procesem wchłaniania i likwidacji". Globalizacja, rewolucja cyfrowa, deregulacja(fragment tekstu)

The present economic crisis is different from the ones known so far from former recessions. That is why the methods are inefficient as they have been based on prescriptions worked out as a result of analysis of the 1930's crisis. It is so because in the today's system of western democracy, the so-called mass democracy, the government cannot admit publicly that they have no remedial measures or that they are convinced that such measures do not exist. It is not only the next generation,but generations to suffer the consequences and burdens of the present rescue operations. Aprobable long-term drastic decline in the economic growth of the countries of the democratic west will have significant also extra-economic effect. Economists and contemporary economics, whose unquestioned Prestige grew at the beginning of the 21 st century, are addressees of a question full of criticism: why alarm signal was not sent? why were the symptoms of the approaching catastrophe not noticed? And at the same time, what is painful and consequential: it is being indicated that modern business, especially finance, has generally no ethical principles. The major systemic reason for the present crisis is the processes of globalisation, deregulation, privatisation and it revolution. These four processes are the foundation of the new order of steered capitalism. This globalised and deregulated economy is not accompanied by globalised state or effective international control institution. Globalisation, digital revolution, deregulation, privatisation, weakened role of state - these are major innovations, in schumpeter's sense, of our present times. The present crisis is the period of restoring balance to the upset world economy, which in turn creates premises for the new phase of development caused by the implementation of new innovations which we can have no idea about at the moment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 2005
 2. Drucker F., Społeczeństwo po kapitalistyczne, Warszawa 1999.
 3. Friedman M., Schwartz A., Historia monetarna USA 1867-1960, "The Great Contraction 1929-1933".
 4. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Warszawa 2004
 5. Globalizacja, Warszawa 2005
 6. Gray J., Liberalizm, Warszawa 1994.
 7. Luttwak E., Turbokapitalizm, Warszawa 2000.
 8. Mankiw N. G., w: Snowdon B., Vane H. R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Warszawa 2003
 9. Mill J. S., O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Warszawa 1995
 10. Popper K. R., Condry J., Telewizja - zagrożenie dla demokracji, Warszawa 1996.
 11. Schumpeter J. A., The Crisis of the Tax State, "International Economic Papers", No. 4, Londyn, New York 1954
 12. de Soto H., Świat doświadcza globalizacji na dwóch prędkościach, "The Wall Street Journal. Polska" z 25 maja 2007 r.
 13. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004.
 14. de Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976
 15. Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2006.
 16. Wróżbici ekonomii. Rozmowa z Gregorym N. Mankiwem, "Wprost" z 21-28 grudnia 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu