BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Konsument w dobie kryzysu
Consumer in the time of Crisis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 94, s. 53-69, rys., tab., bibliogr. 27 poz.,
Słowa kluczowe
Kryzys społeczno-gospodarczy, Konsument, Poziom życia, Handel elektroniczny
Socio-economic crisis, Consumer, Living standard, e-commerce
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na zakończenie warto odnieść się do wyników badania CBOS dotyczących przyszłości. Z odpowiedzi (kwiecień 2009 roku) wynika, że w ostatnim półroczu opinie o poziomie życia pozostają stabilne, co oznacza, że pogorszenie sytuacji w kraju nie spowodowało obniżenia poziomu życia polskich rodzin. Ponad połowa badanych (57%) uważa, że w najbliższym roku poziom życia ich rodzin nie ulegnie zmianie, 19% ma nawet nadzieję na poprawę, natomiast co szósty ankietowany (17%) spodziewa się pogorszenia poziomu życia24. Z a 2-3 lata 34% badanych spodziewa się, że ich sytuacja będzie porównywalna z obecną, a 16%, że będzie korzystna. Kolejne 31% ankietowanych spodziewa się pogorszenia sytuacji, a tylko 1% znaczącej poprawy, 13% badanych nie miało zdania na ten temat25. Można zatem ocenić, że w Polakach drzemie konsumencki optymizm.(abstrakt oryginalny)

The economic crisis has not remained without any impact on consumers' behaviour and their households. The article shows how Polish consumers react to the crisis: what their attitudes towards the crisis are, crisis situations they identify with and how their consumption behaviours have changed. The problem of consumer bankruptcy is also referred to.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, NBP , Instytut Ekonomiczny Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, maj 2009 r.
 2. Bartłomiuk A., Burger T., Polacy w zwierciadle ekologicznym: Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r., Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009
 3. Dąbrowska A., Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, w: Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. nauk. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006
 4. E-handel w czasach kryzysu dostał skrzydeł, http://wiadomosci.mediarun.pl/news/30234,E-handel_w_czasach_kryzysu_dostal_skrzydel,group2, 12 czerwca 2009 r.
 5. Europejczycy wobec kryzysu gospodarczego, Eurobarometr Standard (EB 71), 24 marca 2009 r
 6. Indeks Nastrojów Konsumenckich w Niemczech znów w górę, PAP PAP , 23 czerwca 2009 r.
 7. Indeks Nastrojów Konsumenckich w USA , Bankier.pl http://www.bankier.pl/wiadomosc/Indeks-nastrojow-konsumentow-wzrosl-w-maju-do-poziomu-68-7-pkt-1962033.html
 8. IfoDług, Ogólnopolski Raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym, InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. czer24 wiec 2009 r., http://infomonitor.pl/download/raporty/Raport_InfoDlug_MAJ MAJ MAJ _2009.pdf
 9. Janoś-Kresło M., Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, SGH SGH SGH , Warszawa 2008.
 10. Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. nauk. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, PWE , Warszawa 2007.
 11. Materialny wymiar życia rodzin, komunikat CBOS , Warszawa, kwiecień 2009 r.
 12. Mazurkiewicz P., Książki odporne na kryzys, "Rzeczpospolita" z 21 maja 2009 r.
 13. Oblicza konsumpcjonizmu, red. nauk. B. Mróz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 14. Odczuwane i przewidywane konsekwencje kryzysu, komunikat CBOS, Warszawa, marzec 2009 r
 15. Polowanie na niskie ceny, "Rzeczpospolita" z 17 marca 2009 r
 16. Polska w Unii Europejskiej, GUS , Warszawa 2009.
 17. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, red. nauk. T. Słaby, SGH , Warszawa 2009.
 18. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN , Warszawa 1957.
 19. Sielicki J., Konsument w kryzysie i recesji. Polska na tle Europy, GfK Polonia, referat na seminarium pt. Konsument w obliczu recesji, Warszawa 19 lutego 2009 r.
 20. Springer W., Upadłość konsumencka. Ochrona konsumenta czy opieka socjalna? Referat na konferencję: Upadłość konsumentów - mity i fakty, "Gazeta Prawna" z 27 lutego 2009 r.
 21. Stępniak Ł., Sklepy dyskontowe nie obawiają się nadchodzącego kryzysu gospodarczego, portalspozywczy.pl, 5 listopada 2008 r.
 22. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234 poz. 1572).
 23. Wakacje a kryzys, manager.money.pl/styl/sport_podroze/.../polacy;...;wakacje;jak, 22 czerwca 2009 r.
 24. http://www.inquiry.com.pl/_pl/index.php?action_main=aktualnosci
 25. www. eurostat.eu, 15 maja 2009 r
 26. www..dolceta.eu/polska
 27. www.nbp.pl/publikacje/nms/nms_05_09.pdf, 10 czerwca 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu