BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kontrowersje i sporne kwestie dotyczące bezrobocia w Polsce
Controversies and disputable issues concerning unemployment in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 84, s. 20-28, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie
Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z czterech części, wstępu i wniosków. W części pierwszej przedstawiono definicje stopy bezrobocia różnice między bezrobociem rejestrowanym a bezrobociem liczonym według metody BAEL. Druga to analiza wpływu wzrostu PKB na stopę bezrobocia. W części trzeciej porównano wielkość stopy bezrobocia w Polsce z innymi krajami. Czwarta to próba oszacowania ile ludzi pracuje w szarej strefie. (abstrakt oryginalny)

The article consists of four parts, an introduction and conclusions. Definitions of unemployment rate as well as differences between the registered unemployment and the unemployment estimated on the basis of LpS (BaEL method) have been presented in the first part. the second part deals with an analysis of the influence of GDp growth on unemployment rate. the size of unemployment rate in poland and in other countries has been compared in the third part. the fourth part is an attempt to estimate the number of people working in the gray zone.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrościcki T., Szara strefa w polskiej gospodarce na tle innych krajów, "Nowe Życie Gospodarcze", 2007, Nr 9.
  2. Kabaj M., Bezrobocie i ubóstwo, w: Człowiek, rynek, sprawiedliwość, Towa-rzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 2001.
  3. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałaniu bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
  4. Key figurek on Europe Statistical Pocketbook 2006, Eurostat.
  5. Nasiłowski M., Najważniejsze wyzwania dla polskiej gospodarki, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, część II, SGH, Warszawa 2001.
  6. RCSS: Strefa społeczna w okresie transformacji. Zjawiska i tendencje.
  7. Rocznik Statystyczny 2005, GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu