BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Corporate governance a procesy globalizacji i internacjonalizacji. Współczesne wyzwania i tendencje zmian
Corporate Governance and Processes of Globalisation and Internationalisation. Modern Challenges and Tendencies to Change
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 94, s. 97-113, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Globalizacja, Internacjonalizacja
Corporate governance, Globalization, Internationalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
System corporate governance jest jedną z tych struktur w systemie ekonomicznym i społecznym, która niezaprzeczalnie ulega diametralnym zmianom w obliczu zachodzących procesów globalizacji i internacjonalizacji. Wdrażane zmiany i reformy, jakie można współcześnie obserwować praktycznie we wszystkich krajach, wynikają nie tylko z pewnych wewnętrznych słabości systemów narodowych, ale przede wszystkim zachodzą ze względu na siłę zewnętrznych czynników. Przytoczone zmiany dotyczą w przeważającej mierze większej obecności inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych, rosnącej roli członków niezależnych, dużej popularności tworzenia komitetów w radzie, formułowania zasad dobrej praktyki(fragment tekstu)

Traditional systems of corporate governance are at present subject to enormous changes due to the processes of globalisation and internationalisation. The major sources of changes are: division of ownership and governance, internationalisation of capital markets, mobile capital searching freely for highest returns on investment on the global market, competitiveness of national systems of corporate governance in the context of attraction of global capital, growing role of developing countries and their capital markets. As a result of these processes, which are directly resultant from globalisation and internationalisation as well as regulatory actions like SO X or European Commission directives. Essential changes are found within the traditional systems of corporate governance to effect the following areas: • changes in corporate orientation- europe and asia - on shareholder- usa- on stakeholder, long term •structure of ownership- institutional investors - growing significance of american and british pension and investment funds- germany - decline in role of banks- japon - laxer relations within keiretsu- growth in capital market •transparency and investor relations- information policy- accounting standards- highest standards still on the american market •council (supervisory, management)- setting up committees- growing role of independent members- growth in responsibility •remuneration- higher dependence on results- growth in mobile component •good practices- self-regulation- good practice documents are created by all stock exchanges in the world- harmonisation of standards (committees, independent members).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Gale D., Comparing Financial Systems, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2000.
 2. Blair M., Ownership and control, Brookings Institution Press, Washington, D.C. 1995.
 3. Blair M., Firm-specific human capital and theories of the firm, w: M. Blair, M. Roe, Employees and Corporate Governance, Brookings Institution Press, Washington, D.C. 1999.
 4. Blanchard O., Kremer M., Disorganization, "Quarterly Journal of Economics", 1997, Vol. 112, No. 4.
 5. Blies P., Corporate governance in deutsch-japanischen Vergleich, 2000.
 6. Bühner R., Corporate Governance, Teaching Materials, Lehrstuhl am Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation und Management, Universität Passau, 2001.
 7. Fama E., Jensen M. C., Separation of ownership and control, "Journal of Law and Economics", 1983, Vol. XXVI.
 8. Fama E., Jensen M. C., Agency problems and residual claims, "Journal of Law and Economics", 1983, Vol. XXVI.
 9. Halpern P., Systemic Perspectives on Corporate Governance, w: S. S. Cohen, B. Gavin, Corporate Governance and Globalization. Long Range Planning Issues, E. Elgar, Northamptom, MA , USA 2000.
 10. Hoshi T., Kashyap A., Corporate financing and governance in Japan. The road to future, MIT Press, Cambridge 2000.
 11. Hoskisson R., Yiu D., Kim H., Capital and Labor Market Congruence and Corporate Governance: Effect on Corporate Innovation and Global Competitiveness, w: S. Cohen, G. Boyd, Corporate Governance and Globalization. Long Range Planning Issues, E. Elgar, Northamptom, MA , USA 2000
 12. Jensen M. C., Meckling W., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", 1976, Vol. 3, No. 4.
 13. La Porta R., L. de Silanes F., Shleifer A., Vishny R., Ownership around the world, "Journal of Finance", 1998, Vol. 52
 14. Mallin Ch. A., Corporate governance, Oxford University Press, 2004
 15. Monks R., Minow N., Corporate governance, Blackwell Business, 2004.
 16. Monks R., Corporate governance and value: appearance and reality, "European Business Forum", Issue 5, Spring 2001
 17. Shleifer A., Vishny R., A survey of corporate governance, "Journal of Finance", 1997, Vol. 52.
 18. Wolf B., The effects of agency problems on the financial behavior, performance and efficiency of German industrial stock corporations, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999
 19. Zingales L., Corporate governance, National Bureau of Economic Research, Chicago 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu