BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzymała Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ instrumentów stymulacji rozwoju oraz globalizacji i internacjonalizacji na konkurencyjność regionów
Impact of Growth Stimulation Instruments and Globalisation and Internationalisation on Regional Competitiveness
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 94, s. 114-122, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rozwój, Konkurencyjność regionów, Internacjonalizacja
Globalization, Development, Regions competitiveness, Internationalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Globalizacja i internacjonalizacja w rezultacie upodabnia warunki rynku inwestycyjnego do warunków panujących w kryzysie. Kapitał będzie lokował się w najbardziej dogodnych dla niego miejscach, w warunkach uprzywilejowanych dodatkowo pod względem innych czynników, na przykład geograficznych i popytowych. Globalizacja sprzyja rozwojowi tylko najkorzystniejszych miejsc, a pomija miejsca mniej atrakcyjne, które w warunkach gospodarek zamkniętych miałyby większe szanse rozwoju. Można użyć metafory, że kapitał inwestycyjny stał się w wyniku procesów globalizacji i internacjonalizacji bardziej "kapryśny" i wymagający. Wydaje się, paradoksalnie, że dzięki globalizacji i kryzysowi łatwiej jest dostrzec silne strony położenia geograficznego jednostek terytorialnych w Polsce. To, co do tej pory było niejako "przekleństwem" naszego kraju, czyli lokalizacja na tzw. pomoście gospodarczo-kulturowym, w chwili obecnej staje się atutem i pożądanym towarem na rynku między innymi popytu inwestycyjnego. Zjawisko globalizacji i internacjonalizacji działa jak wiatr, który w przyspieszonym tempie.(fragment tekstu)

Globalisation and internationalisation as a result make the conditions of the investment market similar to conditions prevailing in crisis. Capital tends to invest in the most favourable places, in privileged conditions because of other factors e.g. geographical or demand conditions. Globalisation favours the development of most favourable places only, ignores less attractive locations, which in the conditions of closed economies would have bigger chance to develop. It can be said metaphorically that investment capital, as a result of globalisation and internationalisation, has become more whimsical and demanding.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1988
  2. Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2008.
  3. Fisher R. C., State and Local Public Finance. Scott, Foresman and Company. Glenview, Ilinois 1988.
  4. Stoner J.A.F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Jr, Kierowanie, PWE , Warszawa 1999
  5. Szamański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
  6. Zalewski A., Uwarunkowania skuteczności stymulowania rozwoju lokalnego, "Problemy Zarządzania", 3/2006 (13), Wydział Zarządzania UW , Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu