BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felis Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Spór wokół podatku liniowego na przykładzie doświadczeń Estonii i Słowacji
Argument over Linear Taxation Exemplified by Experiences of Estonia and Slovakia
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 94, s. 147-160, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Podatek liniowy, Makroekonomia, Płynność finansowa, Deficyt budżetowy
Flat tax, Macroeconomics, Financial liquidity, Budget deficit
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Estonia, Słowacja
Estonia, Slovak Republic
Abstrakt
Wydaje się, że jednoznaczna odpowiedź na kolejny problem, czy podatek liniowy (i efekty jego wprowadzenia) jest czynnikiem łagodzącym skutki kryzysu, jest niemożliwa. Można przyjąć, że wpływ tego czynnika, w kontekście przyczyn ogólnoświatowego kryzysu, jest raczej znikomy. Zwróćmy uwagę, że do końca 2006 roku podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zdecydowanie najkorzystniej kształtowały się w Estonii, kraju, który jako pierwsze europejskie państwo wprowadziło podatek liniowy dla osób fizycznych. Teraz, podobnie jak pozostałe państwa nadbałtyckie, przeżywa poważne problemy gospodarcze. Nie ma to oczywiście żadnego związku z opodatkowaniem liniowym. Dane rzeczywiście nie napawają optymizmem, gdyż gospodarki te aktualnie cechuje: znaczne obniżenie płynności finansowej państwa, ogromny deficyt budżetowy, deficyt na rachunkach obrotów bieżących, wysoka inflacja. W samej Estonii niepokojący jest krach kredytowy i spadek popytu wewnętrznego. Estonia, podobnie jak inne do niedawna "tygrysy(fragment tekstu)

The article presents economic consequences of the introduction of linear tax in Estonia and Slovakia. It points to the impact of linear tax on economic growth and opportunity to make use of it as a factor to mitigate the effects of crisis. Practical and theoretical deliberation on linear taxation is to complete the information on linear tax in Estonia and Slovakia, limited however to the elements of particular significance in the context of problems resulting from the discussed subject matter. T he theoretical deliberation undertaken in the study and detailed information about linear tax in the two European countries form basis for the conclusions presented and the end. It is stressed that explicit evaluation of linear tax is not possible. It is true that the undertaken changes in the taxation systems of Estonia and Slovakia are assessed positively. It cannot, however, be claimed that the impact on the economic growth and the amount of tax revenue was exerted exclusively by linear tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołębiowski G., Liberalizm nie jest groźny, "Rzeczpospolita" z 4 stycznia 2008 r.
 2. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 3. Kluza K., Kluza S., Liniowy ma zalety, a VAT - wady, "Rzeczpospolita" z 12 listopada 2003 r.
 4. Koniunktura gospodarcza w państwach UE w 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2008
 5. Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej, Nr 1/2008, GUS , Warszawa 2008.
 6. Laar M., Estoński cud, Wyd. ARWIL s.c., Warszawa 2006.
 7. Piątkowski M., Sukces podatku liniowego na Słowacji?, www.tiger.edu.pl
 8. Piątkowski M., Tomkiewicz J., Podatek liniowy na Słowacji - czy Polska na tym straci?, www.tiger.edu.pl
 9. Sokół A., Surmacz A., Podatek liniowy - szansa czy zagrożenie, www. twoja-firma.pl
 10. Smoczyński W., Kłopoty jak w banku, "Polityka" z 28 lutego 2009 r.
 11. Stiglitz J., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2006
 12. Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, t. I i II , red. M. Korolewska, BAS Kancelarii Sejmu, Warszawa 2008
 13. Transformacja społeczno-gospodarcza postkomunistycznych państw bałtyckich, doświadczenia i perspektywy, materiały II Międzynarodowego Seminarium Ekonomistów regionu Morza Bałtyckiego, pod red. W. Kosiedowskiego, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 14. Uszko D., Podatek liniowy w Europie Wschodniej - szansa regionu w zglobalizowanym świecie, http://web2.ae.katowice.pl
 15. Wernik A., Wielki mit podatku liniowego, "Rzeczypospolita" z 4 kwietnia 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu