BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Przyczyny zmian cen giełdowych akcji na GPW w Warszawie w latach 2003-2007
Reasons of Stock Market Prices Shares Changes on Warsaw Stock Exchange in 2003-2007 Years
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 552-565, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Ceny akcji, Prognozowanie notowań giełdowych, Uwarunkowania makroekonomiczne, Inwestycje zagraniczne, Rynek kapitałowy
Shares prices, Stock exchange prediction, Macroeconomic conditions, Foreign investment, Capital market
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Przewidywanie zmian kierunku notowań kursów akcji jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności przez inwestorów giełdowych. Umiejętność ta jest trudna, ponieważ giełda "dyskontuje wszystko". Stąd wyczekiwanym momentem jest ogólny wzrost cen wszystkich walorów, zwany hossą. Ryzyko poniesienia straty finansowej jest wówczas znacznie mniejsze aniżeli w trendzie zniżkowym bądź bocznym. Autorka artykułu podjęła w nim zagadnienie dotyczące przyczyn zmian cen giełdowych akcji w latach 2003-2007. W opracowaniu przyjęto hipotezę, że wyznaczniki kursów akcji w badanym okresie wynikały przede wszystkim z determinant ekonomicznych i instytucjonalnych polskiego rynku oraz sytuacji rynkowej na giełdach wiodących. Hipotezę opracowania poddano weryfikacji badawczej, przybliżając w pierwszej kolejności teoretyczne wyznaczniki giełdowych zmian notowań akcji W następnym etapie analizy opisano empirycznie uwarunkowania ekonomiczne, instytucjonalne i pozostałe mające, jak się wydaje, wpływ na kształtowanie się kursów polskich akcji w latach 2003-2007. (abstrakt oryginalny)

Prediction changes of direction ratings share prices in one of the most desired skills by exchange investors. This skill is difficult because a stock exchange "discount all". That is way, the waiting moment is total price increase all securities, called boom. The risk of suffering a financial loss is then considerably smaller rather than in dis-counting or siding trend. Author of the article included reasons of stock exchange prices shares changes in 2003-2007 years. In a study put forward hypothesis that indications of appreciation in share prices in researching period resulted from, first and foremost with economic and institutional polish market factors and market situations on device stock exchanges. Author was put forward this hypothesis for research verification. It was moved nearer, first of all, theoretical exchange indications changes shares. At a next stage analysis described empirical conditioning: economic, institutional and others, how it seems, having influence on shaping polish shares ratings in 2003-2007 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Informacyjny NBP 2003, nr 12, www.nbp.pl.
 2. Diba B., Grossman H., The theory of rational bubbles in stock prices, The Economic Journal, September 1988.
 3. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa 2000.
 4. Informacje o posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, NBP, Warszawa, 2004, www.nbp.pl.
 5. Lee T., Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG PRESS, Warszawa 2000.
 6. Miliard B., Pokonać rynek. Skuteczne inwestowanie na rynku akcji, LIBER, Warszawa 1999.
 7. Miziołek T., Fundusze motorem hossy. Nasz Rynek Kapitałowy, 2003, nr 10.
 8. Plummer T., Psychologia rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa, 1995.
 9. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/index.
 10. Polska 2005. Raport o stanie gospodarki. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2005;
 11. Gospodarka 2006 i 2007, http://www.mg.gov.pl/.
 12. Przegląd Rynku Finansowego 2005, http://pieniadze.korba.pl/abc_gieldy/33222.
 13. Reilly K.F., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
 14. Rocznik Giełdowy 2006, GPW w Warszawie S.A, Warszawa 2006.
 15. Tarczyński W., Mojsiewicz M.; Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 16. Vintcent Ch., Spekulacja i inwestowanie długoterminowe, LIBER, Warszawa 2000.
 17. Vamarone R., Wskaźniki ekonomiczne, Helion, Gliwice 2006.
 18. http://www.egospodarka.pl/.
 19. www.gpw.pl
 20. http://www.izfa.pl/dane.
 21. http://www.money.pl/gospodarka/wskazniki/handel.
 22. http://www.nasdaq.com/newsrom/stats/historical.
 23. www.nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu