BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Teoretyczno-metodologiczne dylematy związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa
Theoretical and Methodological Dilemmas Related to the Social Responsibility of Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 130-140, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W teoretycznym artykule skoncentrowano się na teoretyczno-metodologicznych dylematach dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano w nim problemy różnorodności w rozumieniu pojęcia oraz dychotomicznego dyskursu wokół zasadności teoretycznego i praktycznego zajmowania się społeczną odpowiedzialnością. Ponadto zwrócono uwagę na metodologiczne dylematy związane z formułowaniem i realizacją założeń badawczych.(abstrakt oryginalny)

The theoretical article focused on the theoretical and methodological dilemmas related to enterprise's social responsibility. This paper demonstrated a diverse interpretation and dichotomic discourse issues of theoretical and practical consideration of social responsibility validity. In addition, the methodological dilemmas referred to formulation and implementation of research assumptions were presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman R.W., How companies respond to social demands, "Harvard University Review" 1973, vol. 51, no. 4.
 2. Alford H., Naughton M., Beyond the shareholders model of the firm: working toward the common of a business, [w:] Rethinking the Purpose of Business. Interdisciplinary Essays from the Social Catholic Tradition, eds. S.A. Cortright, M. Naughton, Notre Dame University Press, Notre Dame 2002.
 3. Carroll A.B., Corporate Social Responsibility - evolution of a definitional construct, "Business \& Society" 1999.
 4. Des Jaridins. J.R., McCall J.J., Contemporary Issues in Business Ethics, Reston Publishing Company, Belmont 1985.
 5. Donaldson T., Preston L.E., The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence and implications, "Academy of Management Review" 1995, vol. 20, no. 1.
 6. Evan W.M., Freeman E.E., A stakeholder theory of modern corporation: Kantian capitalism, [w:] Ethical Theory and Business, eds. T. Beauchamp, N. Bowie, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1988.
 7. Frederick W.C., The Growing concern over business responsibility, "California Management Review", Summer 1960, no. 2.
 8. Freeman R.E., Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 9. Freeman R.E., The politics of stakeholder theory: some future directions, "Business Ethics Quarterly" 1994, vol. 4, no. 4.
 10. Freeman R.E., Phillips R.A., Stakeholder theory: libertarian defence, "Business Ethics Quarterly" 2002, vol. 12, no. 3.
 11. Friedman M., The social responsibility of business is to increase its profits, "New York Times Magazine", September 13, 1970.
 12. Garriga E., Mele D., Corporate Social Responsibility theories: mapping the territory, "Journal of Business Ethics" 2004.
 13. Jones T.M., Corporate Social Responsibility revisited, redefined, "California Management Review", Spring 1980.
 14. Kaku, R., The path of kyosei, "Harvard Business Review" 1997, vol. 75, no. 2.
 15. Kaku R., Ścieżka kyosei, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, red. M.E. Porter, M.R. Kramer, "Harvard Business Review" (polish edition), wrzesień 2003.
 16. Kung H., Pokój na świecie - światowe religie - światowy etos, [w:] Idea etyczności globalnej, red. J. Sekuła, Wydawnictwo Seculum, Siedlce 1999.
 17. Mele D., Not only Stakeholders Interests. The Firm Oriented towards the Common Good, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2002.
 18. Phillips R.A., Stakeholder legitimacy, "Business Ethics Quarterly" 2003, vol. 13, no. 1.
 19. Samuelson P.A., Love that corporation, "Mountain Bel Magazine", Spring 197l.
 20. Sethi S.P., Dimension of Corporate Social Responsibility: an analitical framework, "California Management Review", Spring 1975.
 21. Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja - ocena - kierunki doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 22. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 23. Vogel D., The study of social issues in management: a critical appraisal, "California Management Review" 1986, vol. 28, no. 2.
 24. Wartick S., Mahon S., Towards a substantive definition of the corporate issue construct: a review and synthesis of literature, "Business and Society" 1994, vol. 33, no. 3.
 25. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu