BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczyk Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view
Valuation of Long Term Financial Instruments in the Aspect of "True And Fair View"
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 566-573, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Wycena bilansowa, Inwestycje finansowe, Wycena papierów wartościowych, Wycena aktywów finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdanie finansowe
Balance valuation, Financial investment, Valuation of securities, Valuation of financial assets, International Financial Reporting Standard, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł prezentuje zastosowanie metody wygładzania wykładniczego do wyceny długoterminowych lokat kapitałowych w podmiocie gospodarczym prowadzącym pełną księgowość. W przypadku zmiany cen akcji metoda filtracji danych ogranicza znacząco wpływ wahań cen na wartości sprawozdawcze i umożliwia raportowanie zgodnie z nadrzędną zasadą rachunkowości "true and fair view".(abstrakt oryginalny)

This paper presents the use of the exponential smoothing model to the valuation of the long term financial Instruments such as long term shares in the company that is obliged to full accounting. In case of share prices fluctuation the model enables to limit the influence of the price changes on the reporting values. This means the presented approach is consistent with the "true and fair view" as the most important rule in accounting model. Na koniec roku 2007, czyli trzy lata po pojawieniu się w Polsce pierwszego funduszu nieruchomości na naszym rynku mieliśmy jedynie 15 tego typu podmiotów. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę funduszy w Polsce jest to wielkość znikoma, również świadcząca o słabym rozwoju tego segmentu inwestycji w Polsce. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Epstein B.J., Mirza A.A., Wiley IFRS 2006. Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, John Wiley and Sons Inc., New Jersey 2006.
  2. Dobija M., red. nauk. Teoria Rachunkowości w zarysie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  3. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2005.
  4. Jędrzejczyk M., Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa, w: Materiały Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Finansami mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw Tom I (red. nauk. Zarzecki D.) Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2003.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  6. Otens K., Enochson L., Analiza numeryczna szeregów czasowych, WNT, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu