BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Ryzyko systematyczne FIO Akcji przy zmianie koniunktury giełdowej
The Systematic Risk of Stock Market Mutual Funds During Changes of Trends on Stock Exchange
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 595-604, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Rynek kapitałowy, Ryzyko papierów wartościowych, Koniunktura giełdowa, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Investment funds, Capital market, Securities risk, Stock market outlook, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Prezentowana praca dotyczy stabilności ryzyka systematycznego FIO akcji funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. Autorzy wyznaczyli współczynniki beta dla dziennych procentowych zmian jednostek uczestnictwa zarówno dla rynku wzrostowego i spadkowego mierzonych indeksem WIG20. Do wyznaczenia estymatorów parametrów strukturalnych w modelu jednowskaźnikowym zastosowano klasyczną metodę najmniejszych kwadratów. Następnie przeprowadzono test Chow'a w celu weryfikacji hipotezy o równości współczynników beta dla rynku wzrostowego i spadkowego. Okazuje się, że dla prawie wszystkich badanych funduszy ryzyko systematyczne było istotnie większe podczas spadków na giełdzie w porównaniu z ryzykiem podczas wzrostów. Niestety nie jest to dobra wiadomość dla klientów FIO akcji.(abstrakt oryginalny)

The presented work concern the stability of systematic risk for stock market mutual funds operating on polish capital market. Authors calculated beta coefficients for percentage changes of daily funds shares for both raising and falling market measured by WIG20 index. The classical square mean method was performed to find estimators of structural parameters for the single index model. Then the Chow test was done to verify the hypothesis about equality of beta coefficients for raising and falling market. It occurs that for almost all investigated mutual funds the systematic risk is substantially greater during falling market compare with risk during raising market. Unfortunately, it is not good news for stock market mutual funds clients.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeszczański J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
  2. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  3. Chow C., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  4. Gruszczyński M., Podgórska M., Ekonometria, SGH, Warszawa 2000.
  5. Karpio A., Koc M., Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego do oceny efektywności inwestycyjnej OFI akcji, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu