BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Matuszewska-Janica Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Charakterystyki opisowe i efektywność informacyjna wybranych instrumentów notowanych na GPW
Descriptive Characteristics and Information Effectiveness of Selected Instruments Quoted at the WSE
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 614-629, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe, Efektywność informacji, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market, Financial instruments, Information effectiveness, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Rynek kapitałowy w Polsce, działający we współczesnej formie od ponad siedemnastu lat, nadal uważany jest za rynek w fazie wzrostowej. Poziom dojrzałości rynku rozpatruje się zwykle w aspekcie jego informacyjnej efektywności. Uwzględnia się przy tym zakres dyskontowania w cenach informacji historycznych i bieżących, dotyczących rynku i jego instrumentów. Celem prezentowanego badania była weryfikacja hipotezy o słabej efektywności informacyjnej dla niektórych instrumentów notowanych na GPW z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych. W badaniach wykorzystano szeregi finansowe cen zamknięcia, przekształcone na szeregi logarytmicznych dziennych stóp zwrotu, obejmujące okres od 2000 do 2006 w podziale na rynek niedźwiedzia, stagnację i rynek byka.(abstrakt oryginalny)

The Warsaw Stock Exchange (WSE) has been operating in present form for 17 years. However WSE is still regarded as an emerging market. The level of the market development is often analyzed with reference to the Information efficiency of the market. We can say that the capital market is efficient if the prices at the market fully reflect all available Information. The aim of the research is to analyze current situation at the Warsaw Stock Exchange. Particularly we investigate the week form of efficiency using selected statistical tests. The research is based on actual data concerning daily observations of shares at the Warsaw Stock Exchange transformed to the logarithmic rates of return, considering the period 2000 - 2006 and subperiods: the bear market, stagnation and the bull markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D., Complete Business Statistics, Irwin Burr Ridge, Homewood, Boston 1989.
 2. Belaire-Franch J., Opong K.K., Some Evidence of Random Walk Behavior of Euro Exchange Rates Using Ranks and Signs. Journal of Banking & Finance, Vol. 29, p. 1631-1643,2005.
 3. Buczek S., Efektywność Informacyjna Rynków Akcji Teoria a Rzeczywistość, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 4. Buguk C., Brorsen B.W., Testing weak-form market efficiency, Evidence from the Istanbul Stock Exchange, International Review of Financial Analysis, 12, p. 579-590, 2003.
 5. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1995.
 6. Chaudhuri K., Wu Y., Random walk versus breaking trend in stock prices, Evidence from emerging markets, Journal of Banking & Finance 27, 2003.
 7. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność Giełdowego Rynku Akcji w Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 8. Dobosz M., Wspomagana Komputerowo Statystyczna Analiza Wyników Badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
 9. Fama E.F., Efficient Capital Markets, A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, Vol. 25, p. 383-417, 1970.
 10. Fama E.F., Efficient Capital Markets II. The Journal of Finance, Vol. 46, 1991.
 11. Jajuga K. (red.). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 12. Karemera D., Ojah K., Cole J.A., Random Walks and Market Efficiency Tests, Evidence from Emerging Equity Markets, Review of Quantitative Finance and Accounting, 13, p. 171-188, 1999.
 13. Lo A.W., MacKinlay A.C., Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks, Evidence From a Simple Specification Test. The Review of Financial Studies, Vol. 1,p. 41-66, 1988.
 14. Lo A.W., MacKinlay A.C., A Non-Random Walk Down Wall Street, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2002.
 15. Malkiel B.G., A Random Walk Down Wall Street, W.W. Norton & Company, New York, 2003.
 16. Osińska M., Ekonometria Finansowa, PWE, Warszawa 2006
 17. Papla D., Changes of the week-form efficiency for the Warsaw Stock Exchange in 1999-2000. Dynamics Econometrics Models, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
 18. Singal V., Beyond the Random Walk: A Guide to Stock Market Anomalies and Low-Risk Investing, Oxford University Press, Oxford, New York, 2004.
 19. Smith G., Ryoo H.-J., Variance ratio test ot the random walk hypothesis for European emerging stock markets, The European Journal of finance, 9, 2003.
 20. Szyszka A., Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 21. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 1997.
 22. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do Ekonometrii Dynamicznej i Finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 23. Wright J.H., Alternative Variance-Ratio Tests Using Ranks and Signs. Journal of Business and Economic Statistics, 18, p. 1-9, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu