BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątkowski Paweł (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Public Debt as a Problem of the European Union
Źródło
Oeconomia Copernicana, 2014, vol. 5, nr 2, s. 21-34, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Kryzys zadłużeniowy, Polityka gospodarcza krajów dłużniczych, Porównania międzynarodowe
Public debt, Indebtedness crisis, Economic policy in debtor nations, International comparisons
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
The article is aimed at analyzing the consequences of debt crisis in European Union. Special attention is paid to changes in economic policy. In the first paragraph theoretical background of public debt is presented. In the second paragraph the level of public debt in European Union is compared with other countries. Finally, changes in the public debt policy are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R. (2007), Makroekonomia, Warszawa.
 2. Dług publiczny będzie rósł, to problem wielu krajów (2011), http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/dlug-publiczny-bedzie-rosl/ (2013-03-10).
 3. Gadomski W. (2013), Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii, http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100897,12901291.html (03-03-2013 r.).
 4. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/01/app/FiscalMonitoring.htm (25.02.2013).
 5. http://open-data.europa.eu/pl/data/dataset/1aHVuXOVjxLsOTpj7FHn1w (10.03.2013).
 6. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/01/app/FiscalMonitoring.htm IMF Fiscal Monitor 2012, (25.02.2013).
 7. Kaja J. (2007), Polityka gospodarcza: wstęp do teorii, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 8. Komar A. (1996), Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz.
 9. Owsiak S. (2006), Finanse publiczne: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Pielach M. (2012), Góra długów publicznych ucieka regulacjom, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/gora-dlugowpublicznych-ucieka-regulacjom/ (03.03.2013).
 11. Public debt in 2020: A sustainability analysis for DM and EM economies (2010), Deustsche Bank Research, http://www.dbresearch.com/MAIL/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000255134.pdf (10-03-2013).
 12. Public debt in 2020: Monitoring fiscal risks in developed markets (2011), Deutsche Bank Research, http://www.dbresearch.fr/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000275164/Public+debt+in+2020%3A+Monitoring+fiscal+risks+in+developed+markets.PDF (10-03-2013).
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz.1240.
 14. Zarazik Z. (2011), Kraje wschodzące dają lekcję rozwiniętym, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/kraje-wschodzace-daja-lekcje-rozwinietym/ (10-03-2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1277
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2014.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu