BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyńska-Malec Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Rutkowska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Gojny Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Motywacja pracowników w wieku 50+ w świetle wyników badań empirycznych
50+ Workers' Motivation to Work - Empirical Evidences
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 427-437, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Pracownicy w organizacji, Badania empiryczne
Work motivation, Employees in the organization, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęta w artykule problematyka motywacji do pracy osób starszych jest ważna i aktualna ze względu na zmiany w strukturze demograficznej w kraju i na świecie. Zmiany w strukturze ludności dla pracodawcy i osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi oznaczają konieczność tworzenia zasobów ludzkich firmy w oparciu starszych pracowników. Motywacja do pracy osób starszych z reguły (stereotypowo) szacowana jest na niższym poziomie niż motywacja młodszych pracowników. Tymczasem w literaturze tematu istnieje teza, że poziom motywacji do pracy wraz z wiekiem nie musi maleć, a motywacja może zostać inaczej ukierunkowana. Mając to na uwadze, autorki dokonały identyfikacji zmian w aktywności zawodowej i stosunku do pracy, zaprezentowały wyniki badań empirycznych, pozwalających na diagnozę poziomu ogólnej motywacji do pracy i opracowały wskazówki co do konstrukcji systemów motywacji, ukierunkowanych na motywowanie do pracy pracowników w wieku 50+.(abstrakt oryginalny)

The article is dedicated to the problem of older workers' motivation to work. In the context of worldwide demographic changes the problem pointed seems to be extremely important and actual. For the employers and HR specialists demographical changes are the crucial cause of orientation of the human resources management on older workers' potential. Stereotypically, the motivation of older workers is perceived to be lower than the motivation of younger employees. Contrary, there is a thesis in the literature that the motivation of older workers is not lower but it is differently oriented. In this article the authors identified changes in working activity and motivation to work of older workers, presented some empirical evidence of older workers' general motivation to work and discussed how to create the motivational systems which could meet older workers' needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltes P.B., Baltes M.M., Psychological perspectives on successful aging: the model of selective optimization with compensation", [w:] Baltes P.B., Baltes M.M. (red.), Successful Aging: Perspectives from the Behavioral Sciences, Cambridge University Press, New York 1990, s. 1-34.
 2. Beaver G., Hutchings K., Training and developing an age diverse workforce in SMEs. The need for a strategic approach, "Education and Training" 2005, vol. 47, no. 8/9, s. 592-604.
 3. Carstensen L.L., The influence of a sense of time on human development, "Science" 2006, no. 312, s. 1912-1915.
 4. Claes R., Heymans M., Long-term career development and employability. HR professionals' views on work motivation and retention of older workers: a focus group study, "Career Development International" 2008, vol. 13, no. 2, s. 95-111.
 5. Fernet C., Senecal C., Guay F., Marsh H., Dowson M., The work tasks motivation scale for teachers (WTMST), "Journal of Career Assessment" vol. 16, no. 2, 2008, s. 256-279.
 6. Jennings P.L., Banfield P., Beaver G., Human resource development in small firms: a competence-based approach, "Journal of Strategic Change" 1996, vol. 5, no. 2, s. 89-105.
 7. Kanfer R., Ackerman P.L., Aging, adult development and work motivation, "Academy of Management Review" 2004, vol. 29, no. 3, s. 440-458.
 8. Kooij D., De Lange A., Jansen P., Dikkers J., Older workers' motivation to continue to work: five meanings of age. A conceptual review, "Journal of Managerial Psychology" 2008, vol. 23, no. 4, s. 364-394.
 9. Lee P.C.B., Going beyond career plateau: using professional plateau to account for work outcomes, "Journal of Management Development" 2003, vol. 22, no. 6, s. 538-551.
 10. Lord R.L., Empirical evaluation of classical behavioural theories with respect to the motivation of older knowledge workers, dissertation, University of Alabama, Tuscaloosa AL 2004.
 11. Losyk B., Generation X: what they think and what they plan to do, "The Futurist" 1997, vol. 31, s. 39-44.
 12. Manheimer R.J., The promise and politics of older adult education, "Research on Ageing" 1998, vol. 20, no. 4, s. 391-414.
 13. Matzek M., To attract young workers, businesses must be destinations, Knight Ridder Tribune Business News, 1 February 2005.
 14. Mehrabian A., Blum J.S., Temperament and personality as functions of age, "International Journal of Aging and Human Development" 1996, vol. 42, no. 4, s. 251-269.
 15. Ng T.W.H., Feldman D.C., The relationship of age to ten dimensions of job performance, "Journal of Applied Psychology" 2008, vol. 93, 2008, s. 392-423.
 16. Phillips B.D., The future small business workforce: will labor shortages exist?, "Business Economics" 2004, vol. 39, no. 4, s. 19-28.
 17. Stamov Roßnagel C., All is not decline: giving the change multiple directions, "Industrial and Organizational Psychology" 2009, vol. 2, no. 1, s. 112-114.
 18. Stamov Roßnagel C., Biemann T., Ageing and work motivation: a task-level perspective, "Journal of Managerial Psychology" 2012, vol. 27, no. 5, s. 459-478.
 19. Stamov Roßnagel C., Hertel G., Older workers' motivation: against the myth of general decline, "Management Decision" 2010, vol. 48, no. 6, s. 894-906.
 20. Valentine S., Valentine W.R., Dick J., Intrinsic and extrinsic motivators and older employees' attitudes towards their current jobs, "Perceptual and Motor Skills" 1998, vol. 87, no. 2, s. 407-410.
 21. Vallerand R.J., O'Connor B.P., Hamel M., Motivation in later life: theory and assessment, "International Journal of Aging and Human Development" 1995, vol. 41, no. 3, s. 221-238.
 22. Van Yoder S., Coping with the graying workforce, "Financial Executive" 2002, vol. 18 no. 1, s. 26-28.
 23. Vaupel J.W., Loichinger E., Redistributing work in aging Europe, "Science" 2006, No. 312, s. 1911- -1913.
 24. Vivien K.G. Lim, An empirical study of older workers' attitudes towards the retirement experience, "Employee Relations" 2003, vol. 25, s. 330-346.
 25. Warr P.B., Age, work and mental health, [w:] The Impact of Work on Older Adults, K.W. Schaie, W.I.E. Schooler (red.), Springer, New York 1997, s. 252-296.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu