BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaleta Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce
Strategies of Small, Medium and Large Enterprises in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 438-449, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Wzrost przedsiębiorstwa
Strategic management, Corporation strategies, Enterprise development, Enterprise growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono specyfikę formy strategii i jej treści w przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowano istotne różnice dotyczące formy strategii w przedsiębiorstwach znajdujących się w różnych fazach rozwoju. Stwierdzono, że wzrost przedsiębiorstwa powoduje, iż strategia skoncentrowana wokół wizji przyszłości jest stopniowo formalizowana i obejmuje coraz liczniejsze elementy składowe. Mniej ewidentne konsekwencje wzrostu przedsiębiorstw zaobserwowano w odniesieniu do rodzaju dokonywanych wyborów strategicznych. Strategie małych przedsiębiorstw, bazujące na elastyczności działań, zastępowane są strategiami globalizacji, kreowania sieci współpracy w przedsiębiorstwach większych.(abstrakt oryginalny)

The article titled "Strategies of small, medium and large enterprises in Poland" shows the specificity of the form of the strategy and its content in small, medium and large size enterprises. On the basis of empirical research there were identified significant differences in the form of strategies in companies that were in various stages of development. It was found that the growth of the company meant that a strategy centered around the vision of the future was gradually formalized and included a growing number of components. Less obvious consequences of the growth of companies were observed in relation to the type of strategic choices. The strategies for small companies that were based on flexible actions were replaced by strategies of globalization and creating networks that were typical for larger enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Can Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
  2. Carey D.C., von Weichs M.C., Jak prowadzić firmę, MT Biznes, Warszawa 2006.
  3. Eisenhardt K.M., Brown S.I., Narzucanie tempa: jak konkurować na rynkach, które nie chcą stać w miejscu, "Harvard Business Review" 2006, nr 1.
  4. Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategia jako zbiór prostych reguł, [w:] Doskonalenie strategii, Harvard Business Review Helion, Gliwice 2006.
  5. Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
  6. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
  7. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
  8. Peters T., Biznes od nowa, Studio Eureka, Warszawa 2005, s. 25.
  9. Rumelt R.P., Dobra strategia - zła strategia, MT Biznes, Warszawa 2011.
  10. Tront J., Biznes to nie bajka, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu