BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie instrumentów polityki podatkowej w celu poprawy płynności przedsiębiorstw
Improving Enterprises Liquidity with Usage of Tax Policy Instruments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 27-39, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, System podatkowy, Polityka fiskalna, Polityka podatkowa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Taxation, Tax system, Fiscal policy, Tax policy, Enterprises financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę wykorzystania instrumentów polityki podatkowej w celu zniwelowania negatywnych dla sytuacji finansowej przedsiębiorstw skutków opóźnień płatniczych w gospodarce. Podjęto próbę analizy potencjalnego wpływu wprowadzonych w Polsce rozwiązań na płynność podmiotów gospodarczych oraz ich oceny na tle zgodności z wybranymi założeniami polityki gospodarczej Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article is primarly concerned about the problem of use of the of polish fiscal policy instruments in order to minimalize negative influence of payment backlogs on the financial situation of enterprises. The author attempts to analyze the potential impact that the solutions implemented in Poland may possibly have on companies liquidity. The article presents certain polish tax regulatnions, evaluating their effectiveness as well as compliance with the European Economic Recovery Plan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dorozik L., Stanielewicz J., Walczak B., System podatkowy Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2008.
 2. Dyrektywa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 12/1, 16.01.2001, preambuła ust. (3).
 3. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 12/1, 16.01.2001.
 4. Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, J. Szczepański, PWE, Warszawa 2003.
 5. Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 6. Informacja biura prasowego resortu finansów dla PAP, za: http://prawo.rp.pl/artykul/1005648. html (30.11.2013).
 7. Iwin-Garzyńska J., Podatek dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa, Zapol, Szczecin 2013.
 8. Interpelacja posła na Sejm RP P. Wiplera z 20 lutego 2013 roku do Ministra Finansów, www.wipler.pl/wp-content/uploads/2013/02/2013.02.20-PWI-FIN-036-interpelacjado- MF.pdf (30.11.2013).
 9. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, KOM(2008), Bruksela, 26.11.2008, www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/44675D54-78A6- 4F6B-A8FE-C7D7ACC99674/49869/Europejskiplannaprawygospodarczej.pdf (30.11.2013).
 10. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Najpierw myśl na małą skalę" Program "Small Business Act dla Europy", Bruksela 2008, www.mg.gov.pl/files/ upload/13791/SBA_Komunikat394.pdf (30.11.2013).
 11. Rozporządzenie Rady WE (nr 44/2001) z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 12/1, 16.01.2001.
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. - DzU z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. - DzU z 2011 roku nr 74, poz. 397 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j .- DzU z 2012 roku, poz. 361 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu