BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej
Determinant Cash Flow in Capital Group
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 57-70, rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Grupa kapitałowa, Ceny transferowe, Zarządzanie gotówką
Cash flows, Capital group, Transfer pricing, Cash management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie czynników determinujących przepływy pieniężne w grupie kapitałowej. Potrzeba poznania tych czynników wynika z uwzględnienia ich w ocenie sytuacji finansowej grupy kapitałowej. Najogólniej czynniki kształtujące płynność finansową można podzielić na wewnętrzne (bezpośrednie) i zewnętrzne (pośrednie). Szczególną uwagę poświęcono opisowi czynników ilościowych, takich jak ceny transferowe, sposoby finansowania działalności i cash management. (abstrakt oryginalny)

Presentation of factor was purpose of article in capital group determining cash flow. Requirement of knowledge of this factor results from their taking into consideration in estimate of financial status of capital group. It is possible to divide factors on internal most generally forming liquidity financial and on external. It describe factors of like quantitative particularly this article transfer pricing, sources finances of group capital and cash management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baćkowski D., Ceny transferowe w spółkach międzynarodowych koncernów działających w Polsce - prezentacja wyników badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, nr 58, t. 2, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 2. Chadam J., Synergia i wartość w strukturach kapitałowych. Identyfikacja. Analiza. Zarządzanie, Difin, Warszawa 2012.
 3. Chisholom A.M., Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 4. Chojnacka E., Struktura kapitału spółek akcyjnych w świetle hierarchii źródeł finansowania, CeDuWu, Warszawa 2012.
 5. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
 6. Dłubek M., Cash pooling - zaawansowany instrument optymalizujący przepływy finansowe grupy kapitałowej, "Prawo Przedsiębiorcy" 2006, nr 32.
 7. Gierszewska G., M. Romanowska, Analiza strategiczna, PWE, Warszawa 2003.
 8. Iwin-Garzyńska J., Finanse przedsiębiorstw, Economicus, Szczecin 2011.
 9. Kisielnicki J., Turyna J., Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
 10. mfiles.pl/pl/index.php/Cash_management (9.06.2012).
 11. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Analiza finansowa grupy kapitałowej, w: Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociech, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław-Łódź 2010.
 12. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Wpływ stosowania cen transferowych na przepływy finansowe w grupach kapitałowych, w: Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 587, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2010, nr 26.
 13. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Źródła finansowania działalności w grupie kapitałowej, w: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 629, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2011, nr 21.
 14. Myers S.C., Determinants of Corporate Borowing, "Journal of Financial Economics" 1977, nr 5(2).
 15. Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000.
 16. Rosa A., Istota stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwo, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 48.
 17. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2002.
 18. Smithson C., Smith W., Wilford D.S., Managing Financial Risk, Irwin, Chicago 1995.
 19. Sojak S., Polityka cen transferowych stosowanych w Polsce przez przedsiębiorstwa krajowe i wielonarodowe, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 2001, nr 58, t. 2, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 20. Sojak S., Polityka cen transferowych w przedsiębiorstwach krajowych i wielonarodowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 2000, t. LVI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 21. Sojak S., Polityka przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania cen transferowych, w: Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2003, nr 987.
 22. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 23. Szumielewicz W., Cash management w grupach kapitałowych, Difin, Warszawa 2009.
 24. Szumielewicz W., Cash pooling w grupie kapitałowej, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2003, nr 5.
 25. Toborek-Mazur J., Holding jako podmiot rachunkowości, Oficyna Wolters Kulwers business, Warszawa 2010.
 26. Trocki M., Grupy kapitałowej. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 27. Zbudniewek A., Problem cen transferowych - dostępne w prawie polskim sposoby unikania konfliktów z urzędami skarbowymi, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Zeszyt Naukowy" 2008, nr 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu