BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smandek Irmgard Maria (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Teorie struktury rynku pracy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Teorie rynku pracy, 1993, s. 78-94, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Rynek pracy, Segmentacja rynku pracy, Mobilność siły roboczej, Teoria dualności
Economic theory, Labour market, Labour market segmentation, Labour force mobility, Theory of duality
Abstrakt
We współczesnej nauce ekonomii nie ma w pełni rozwiniętej, spójnej i kompleksowej teorii zatrudnienia ani rynku pracy. Kryzys teorii zatrudnienia ujawnił się w latach siedemdziesiątych wraz z pojawieniem i utrzymywaniem się w wysoko rozwiniętych gospodarczo krajach bezrobocia o charakterze masowym. Na podstawie funkcjonujących teorii zatrudnienia i rynku pracy niemożliwe było skonstruowanie skutecznej polityki zarówno ograniczania, jak i przezwyciężania bezrobocia. Główną wadą teorii neoklasycznej oraz neokeynesowskiej w zakresie zatrudnienia było założenie homogeniczności siły roboczej i pełnej jej mobilności. Badając rynek pracy należałoby przede wszystkim zweryfikować funkcjonujące teorie związane z rynkiem pracy, zakładające jego homogeniczność oraz pełną mobilność siły roboczej. Od dawna rynek pracy jest niejednorodny, a mobilność siły roboczej ciągle się zmniejsza. Zarówno teorie liberalne, jak i keynesowska w zakresie zatrudnienia nie przystają do aktualnej rzeczywistości. Główną wadą teorii neoklasycznej, jak i neokeynesowskiej w odniesieniu do zatrudnienia jest założenie homogeniczności siły roboczej. Zaistniała potrzeba innego, selektywnego podejścia do rynku pracy, z uwagi na jego heterogeniczny charakter. Istnieje pilna potrzeba wypracowania nowego podejścia do analiz rynku pracy, potrzeba wypracowania nowego paradygmatu. Zostały już poczynione próby innego spojrzenia na rynek pracy, wywodzące się z tradycji instytucjonalnej myśli ekonomicznej, a związane z teorią jego segmentacji. Jeśli nawet teorię segmentacji rynku pracy potraktujemy jako niespójną i nie w pełni konsekwentną koncepcję, która opiera się na zarejestrowanych empirycznych faktach, zainteresowanie się tymi koncepcjami jest w pełni zasadne. Koncepcje te zdobyły już popularność w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych wobec występującego tam bezrobocia strukturalnego i dyskryminacji niektórych grup występujących na rynku pracy - jako teoria rynku dualnego, a w latach siedemdziesiątych w RFN, w wyniku masowego i długookresowego bezrobocia, kiedy to powstał niemiecki model segmentacji rynku pracy. Rynek pracy jest traktowany jako agregat wielu mniejszych rynków (segmentów), które przez zinstytucjonalizowane regulacje są od siebie oddzielone. Mobilność wewnątrz nich jest ułatwiona, a ograniczona jest lub w ogóle nie występuje mobilność między segmentami (szczególnie w górę). Na uwagę zasługują również podejmowane we Francji próby przezwyciężenia pewnych mitów i stereotypów przyjmowanych przy rozwiązywaniu bardzo trudnych problemów rynku pracy w krajach wysoko rozwiniętych. A. Sauvy podejmuje ciekawe rozważania "modelu dłoni i rękawiczki", który przy badaniach rynku pracy wykorzystał Claude Courtois. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbeitsmarktpolitik in der Krise. Köln 1977.
 2. Arbeitsmarkttheorie und Arbeitsmarktpolitik. Opladen 1976.
 3. Freiburghaus D., Schmidt G.: Theorie der Segmentierung von Arbeitsmärkten. "Leviathan" 1975, nr 3.
 4. Pfriem H.: Konkurirende Arbeitsmarkt theorien. Neoklasische duale und radicale Ansätze. Frankfurt, New York 1979.
 5. Doeringer P., Piore M.: Internai Labor Market and Manpower Analysis. Lextirgten 1971.
 6. Lutz B: Arbeitsmarktstruktur und betriebliche Arbeitskräftestrategie. Frankfurt, New York 1987.
 7. Lutz B., Sengenberger H.: Arbeilsmarktstrukturen und öffentliche Arbei-tsmarktpolitik. Eine kritische Analyse von Zielen und Instrumenten. Göttingen 1974.
 8. Sengenberger W.: Der Gespaltene Arbeitsmarkt. Probleme der Arbeitsmarktsegmentation. Frankfurt, New York 1978.
 9. Sengenberger W.: Struktur und Funktionsweise von Arbeitsmarkten. Frankfurt, New York 1987.
 10. Sauvy A.: L'économie du diable chômage et inflation. "Caiman - Levy" 1976.
 11. Courtois C.: Inadaptation des politiques de relance pour eviter la recession. "Les Petites Affiches" 1989, No 1, 2.
 12. Fischer C., Heier D.: Entwicklungen der Arbeitsmarktthcorie, Frankfurt, New York 1983.
 13. Berger S., Piore M.: Dualism and Discontinuity in Industrial Society. Cambridge 1980.
 14. Marris R.: The Economics of Managerial Capitalism. New York 1964.
 15. Averitt R.T.: The Dual Economy - The Dynamics of American Industry Strukture. New York 1964.
 16. Gordon D.M.: Theories of Poverty and Underemployment. Lexington 1972.
 17. Piore M.J.: On the Technological Foundations of Economic Dualism. "Working Paper" 1973, nr 110.
 18. O'Connor J.: Fiscal Crisis of the State. New York 1973.
 19. Brémond J.r Les économistes néo-classiques. Paris 1989.
 20. Stigler G.J.: The Economic of Information. "Journal of Political Economy 1961.
 21. Dunlop J.: Wage Determination Under Trade Unions. New York 1944.
 22. Kerr C.: The Balkanization of Labour Markets. W: Labour Mobility and Economic Opportunity. New York 1954.
 23. Ross A.: Do We Have a New Industrial Feudalism. "American Economic Review" 1958, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu