BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murasicki Janusz
Tytuł
Relacje między wybranymi kategoriami przestępczości a bezpieczeństwem państwa i obywateli
Relationships between Selected Categories of Crime and the Safety of the State and the Citizens
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 12, s. 49-56, bibliogr. 11 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Przestępczość, Przestępczość zorganizowana, Terroryzm, Wymiar sprawiedliwości
Security, Crime, Organised crime, Terrorism, Judiciary
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie zauważa się gwałtowne zmiany dotyczące bezpieczeństwa obywateli, grup społecznych, społeczeństwa, państwa. Jednocześnie odnotowuje się ścisłe związki między wybranymi kategoriami przestępczości a bezpieczeństwem w skali mikro i makro. Dotyczy to w szczególności relacji między bezpieczeństwem państwa i obywateli a przestępczością gospodarczą, przestępczością zorganizowaną, terroryzmem, przestępczością pospolitą. Między przywołanymi zjawiskami zachodzą wyraźne interakcje. Mają one charakter bezpośredni i pośredni. (abstrakt oryginalny)

In the modern world, rapid changes concerning the safety of citizens, social groups, the society and the state are becoming increasingly noticeable. Concurrently, there are perceivable close relations between selected crime categories and safety on a micro and macro scale. It particularly affects the relations between the security of the state or its citizens and economic crime, organized crime, terrorism or common crime. There is a clear interaction between the aforementioned aspects. They can take a direct and indirect form. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beccaria C., Dei e delle pene (1764), za: Wolniewicz B., Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
 2. Borucki M., Terroryzm. Zło naszych czasów, MADA, Warszawa 2002.
 3. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II (z 25 marca 1995 r.), O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Kraków 1995.
 4. Encyklopedia psychologii, pod red. W. Szewczuka, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 5. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, MSWiA, Warszawa, luty 2004.
 6. Kant I. Methaphysik der Sitten (1797), Hamburg 1966, za: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
 7. Miłosz Cz., Listy, Kraków 1991.
 8. Sklepkowski L., Marcin W., Zakrzewski R., Przestępczość w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, "Przegląd Policyjny" 1991, nr 1 (23).
 9. Świderski G., www.bezuprzedzeń.pl.
 10. Wolniewicz B., Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
 11. Zawada E., Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1999, nr 22-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu