BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokareva Natalja (Uniwersytet Państwowy w Krzywym Rogu, Ukraina)
Tytuł
Razvitie kommunikativnoj kompetentnosti ličnosti podrostka
Rozwój kompetencji komunikatywnej osobowości nastolatków
The Development of Communicative Competence in Teenage Personality
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 12, s. 57-66, tab., bibliogr. 5 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Młodzież, Komunikowanie, Osobowość człowieka
Youth, Communication, Human personality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problemy rozwoju działalności mowy i myślenia nastolatków w ramach podejścia systemowego i systemowo-strategicznej koncepcji rozwoju kompetencji komunikatywnej osobowości. W danym kontekście przeanalizowano właściwości komunikatywnego modelowania konstruktów osobowościowych wykorzystanych przez subiekta dla uświadomienia sobie, interpretacji lub prognozowania doświadczenia własnego. Udowodniono, że komunikatywna kompetencja osobowości jest podstawą współdziałania, sprzyja intensywnemu włączaniu subiekta w działalność i proces tworzenia własnego życia. Na podstawie danych teoretycznych autorka przeprowadziła badanie empiryczne, którego rezultaty prezentują wiekowe właściwości kompetencji komunikatywnej nastolatków, ujawniają kierunkowość komunikatywną osobowości, formy przejawiania samokontroli w obcowaniu nastolatków, poziom rozwoju tolerancji komunikatywnej respondentów. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problems of adolescent development based on a systematic approach and system-strategic concept of forming communicative competence of an individual. In this context, it analyzes the communicative features of the modelling of personal constructs used by the subject to comprehend, interpret, or predict their own experience. It has been proved that communicative competence is the basis of individual interaction, it promotes intensive inclusion of stakeholders in the process. Based on these theoretical assumptions an empirical research was conducted which will present age-specific communicative competence of adolescents and identify the communicative orientation of individual forms of self-dealing on the adolescent level of development of communicative tolerance of respondents. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Бацевич Ф. С., Основи комунікативної лінгвістики, Академія, Киев 2004.
  2. Дарвиш О. Б., Возрастная психология, Владос-Пресс, Москва 2003.
  3. Дербеньова А. Г., Кунцевська А. В. (укл.), Адміністратору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів, Основа, Харков 2009.
  4. Kelly G. A., 1955, The psychology of personal constructs, vol. 1 and 2, New York.
  5. Kelly G. A., A brief introduction to personal construct theory [w:] Perspectives in personal construct theory, еd. D. Bannister, Academic press, London, New York 1970, s. 1- 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu