BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okulicz-Kozaryn Natalia
Tytuł
Charakterystyka nordyckich modeli bezpieczeństwa socjalnego
Characteristics of Nordic Models of Social Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 12, s. 67-77, bibliogr. 7 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Polityka społeczna, Dobrobyt
Social security, Social policy, Prosperity
Uwagi
streszcz., umm.
Abstrakt
Bezpieczeństwo socjalne jest jednym z kluczowych elementów budowy stabilności państwa. W sposób szczególny to zadanie wypełniają państwa dobrobytu (welfare state), wśród których wyróżniają się kraje nordyckie. Chociaż wszystkie zasadzają się na wspólnych fundamentach, każde z nich zostało zbudowane wokół innej strategii długofalowego rozwoju. Artykuł stanowi ich analizę i przedstawia główne założenia budowy bezpieczeństwa socjalnego w państwach nordyckich.(abstrakt oryginalny)

Social security is one of the key elements of building stability of the state. In particular, this task is fulfilled by the welfare states, among which stand out the Nordic countries. While all are based upon a common foundation, each of which has been being built around another long-term development strategy. The article is their analysis and presents the main points of the construction of social security in the Nordic countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anioł W., Szlak Norden - modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
  2. Kościelak L., Ewolucja polityki społecznej. Od prawa ubogich do welfare state, Studium Umiejętności Społecznych, Płock 2012.
  3. Księ opolski M., Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej [w:] Polityka społeczna, pod red. G. Firlit - Fesnak, M. Szyszko - Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  4. Nowiak W., Nordycki model welfare state w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
  5. Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, zbiór tekstów, pod red. T.S. Edwa rdsen, B. Hagtvet, Warszawa 1994.
  6. Szarfenberg R., Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej [w:] Polityka społeczna, pod red. G. Firlit - Fesnak, M. Szyszko - Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 201.
  7. Titmuss R., What is Social Policy, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/welfare-state/titmuss.pdf, dostęp: 11.06.2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu