BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawski Tomasz Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako kierunek rozwoju rynku finansowego - ujęcie współczesne
Corporate Social Responsibility as a Way of Developing Financial Market - the Present Conception
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 621-631, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rynki finansowe, Rozwój
Corporate Social Responsibility (CSR), Financial markets, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu do rynku finansowego jest widoczny w różnych obszarach działalności i odnosi się do wszystkich jego uczestników. W artykule autor przybliża ewolucję pojęcia CSR i podje jej najnowsze definicje funkcjonujące w przestrzeni gospodarczej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na proces rozwijania się rynku finansowego w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. (fragment tekstu)

The aim of this article is to pay attention to the process of developing financial market in the spirit of Corporate Social Responsibility (CSR). In the article the author has presented an origin of CSR's idea, evolution of definition and the newest descriptions, which are functioning in the economic space. The author reminded that recently a thesis about an ecological financial market evolution has appeared. The author adds that this evolution is taking place not only in the ecological area, but in all social responsibility areas. Social responsibility in the financial market is a new model, which, with a large probability, will be functioning in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll A.B., Business and Society. Ethics and Stakeholders Management, Southwestern Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1993.
 2. Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2011.
 3. European SRI Study 2008, EUROSIF, Paris 2008.
 4. European SRI Study 2010. Revised edition, EUROSIF, Paris 2010.
 5. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.
 6. Grzegorzewska-Ramocka E., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w marketingu strategicznym, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005.
 7. International Standard ISO 26000. Guidance on social responsibility, First Edition 2010-11-01, International Organization for Standardization.
 8. Murawski T., Bankowość odpowiedzialna, czyli czy banki działają w myśl zasad Corporate Social Responsibility, [w:] Finanse 2009 - teoria i praktyka. Bankowość, "Zeszyty Naukowe", nr 548, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 9. Murawski T., Społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania i dylematy rozwoju w bankowości, [w:] Annales UMCS, sectio H: Oeconomia, vol. 15/2, Lublin 2011.
 10. Murawski T., Zielone inwestycje, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 46.
 11. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 12. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, COM (2011) 681 final, Bruksela 2011.
 13. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 14. Skrobisz D., Społecznie odpowiedzialne?, "Bank" 2007, nr 6 (117).
 15. White Paper: Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, COM (2002) 347 final, Bruksela 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu