BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasieka Anna S. (Cherkasy National Bohdan Khmelnytsky University, Ukraine)
Tytuł
The Peculiarities and Opportunities of Marketing in Finance-Investment Activity in Ukraine
Funkcje i możliwości marketingu w działalności finansowej i inwestycyjnej na Ukrainie
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 663-671, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Rynki finansowe, Inwestycje finansowe
Marketing strategy, Financial markets, Financial investment
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest badaniu teoretycznych przesłanek wykorzystania narzędzi marketingowych w sektorze finansowym i inwestycyjnym na Ukrainie. Ujawniono cechy finansowych strategii marketingowych: przywództwa kosztowego, zróżnicowania i koncentracji. Przedstawiono trendy rozwoju finansowego marketingu w niektórych segmentach rynku finansowego Ukrainy, problemy i możliwości narzędzi marketingowych w dziedzinie finansowej i w działalności inwestycyjnej na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to research the theoretical preconditions of using marketing tools in the financial and investment sector in Ukraine. The features of the financial marketing strategies as cost leadership, differentiation and concentration were disclosed. Trends of development of financial marketing in certain segments of the financial market of Ukraine, problems and possibilities of marketing tools in the field of financial and investment activities in Ukraine were considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Homolska V., Regional Marketing as a Means of Increasing Investment Attractiveness of Territories, "Regional Economics" 2009, No. 4, pp. 158-164.
  2. State Commission for Regulation of Ukraine Finance Service Markets. www. dfp.gov.ua.
  3. Zavadska D.V., The Conditions of Forming Bank Marketing Strategy in Ukraine. www.rusnauka.com.
  4. The Report of State Commission for Regulation of Ukraine Finance Service Markets in 2010. www. dfp.gov.ua.
  5. The Report of State Commission for Securities and Ukraine Fund Market in 2010. http://www. nssmc.gov.ua/
  6. The Report of Ukraine National Bank in 2010. www.bank.gov.ua
  7. Kyrychenko O.A., Bank Management, K.: Znannya, 2009, pp. 831.
  8. Kozmenko S.M., Shpyg F.I., Voloshko I.V., Strategic Bank Management, Sumy: Universalna Knyga, 2009, pp. 734.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu