BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperska Elżbieta (Silesian University of Technology, Poland), Mateja-Losa Elwira (Silesian University of Technology, Poland), Marjasz Rafał (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Sensitivity Analysis and Optimization for Selected Supply Chain Management Issues in the Company - Using System Dynamics and Vensim
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 2, s. 29-44, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
Tytuł własny numeru
System Theories and Practice
Słowa kluczowe
Dynamika systemowa, Analiza wrażliwości, Optymalizacja, Łańcuch dostaw
System dynamics, Sensitivity analysis, Optimalization, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań symulacyjnych i optymalizacyjnych przeprowadzonych przez autorów, a dotyczących wybranych problemów logistycznych występujących w firmach. Autorzy artykułu zastosowali metodę Dynamiki Systemowej (SD) i język symulacyjny Vensim w celu rozwiązania określonych problemów opisanych w modelu Klient - Producent - Zatrudnienie autorstwa J. Forrestera. Historyczny już model Klient - Producent - Zatrudnienie Forrestera nigdy nie był badany w zakresie analizy wrażliwości - w sensie "automatycznej" analizy. Nie poddawano go również eksperymentom optymalizacyjnym. Jest to zaskakujące, gdyż model ten jest stary i powszechnie znany. Możliwości języka symulacyjnego Vensim pozwalają na przeprowadzenie takiej analizy. Autorzy wykorzystali wizualizację zwaną "confidence bounds" dla ukazania zachowania niektórych zmiennych występujących w modelu, w funkcji czasu. Język symulacyjny Vensim wykorzystuje metodę Monte-Carlo w próbkowaniu wybranych zmiennych występujących w modelu przy zadanym z góry zakresie zmienności (przy czym losowanie dokonywane jest zgodnie z rozkładem, który musi być znany). Autorzy pracy wykonali wiele eksperymentów w tym zakresie. Wyniki ich pracy są zaprezentowane w artykule. Na końcu sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of our paper is to present the new results of research work on optimization and simulation for some logistic problems in the company. The System Dynamics (SD) method and the Vensim simulation language are applied in order to solve specific managerial problems described by Forrester in the model of supply chain. The historical model of Customer-Producer-Employment System by Forrester (Forrester, 1961) has not been examined with the sensitivity analysis, from the "automatic" testing perspective. Optimization experiments have not been conducted, either. It is surprising, since the model is old and widely known. The opportunities offered by the Vensim language allow us to perform such analysis. The visualization called "confidence bounds" is used, to show the behaviour of chosen variables over a period of time. The Monte-Carlo method is applied for sampling a set of numbers from within bounded domains (distribution for each searching parameters is specified). The authors of this paper conducted numerous experiments in this scope. This paper presents their results and offers some conclusions formulated at the end. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coyle, R.G. (1977). Management System Dynamics. Chichester: John Wiley & Sons.
 2. Coyle, R.G.(1994). Cosmic and Cosmoc. User Manuals. Londyn: The Cos-mic Holding Co.
 3. Coyle, R.G. (1996). System Dynamics Modelling. A Practical Approach. Londyn: Chapman & Hall.
 4. Coyle, R.G. (1998). The practice system dynamics: Milestones, lessons and ideas from 30 years' experience. System Dynamics Review, 14 (4), 343-365.
 5. Coyle, R.G. (1999). Simulation by repeated optimisation. Journal of the Operational Research Society, 50, 429 - 438.
 6. Forrester, J. W. (1961). Industrial Dynamics. Cambrigde: MIT Press.
 7. Forrester, J. W. (1969). Urban Dynamics. Cambrigde: MIT Press.
 8. Forrester, J. W. (1971). World Dynamics. Waltham, MA: Pegasus Communications.
 9. Forrester, J. W. (1972). Principles of Systems. Cambrigde: MIT Press.
 10. Forrester, J. W. (1975). Collected Papers of Joy W. Forrester. Cambrigde: MIT Press.
 11. Goncalves, G. (2009). World behaviour modes, pathways and overall trajectories, eigenvector and eigenvalue analysis of dynamic systems. System Dynamics Review, 25(1), 35-62.
 12. Jacson, M. C. (2006). Creative holism: A critical systems approach to complex problem situations. System Research and Behavioural Science, 23, 647-657.
 13. Kasperska, E. (1995). Symulacja komputerowa dla wspomagania podejmowanych decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie przemysłowym o produkcji ciągłej. Nowe kierunki badań. Organizacja i Kierowanie, 2, 65-70.
 14. Kasperska, E. (1995). Badania symulacyjne na modelu SYMODREAL (model zakłóceń dostaw i produkcji zakładu przemysłowego). In: J. Bendkowski (Ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. Problemy, metody, techniki. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 15. Kasperska, E. (2002). Cybernetic Formulation of Some Functions of Management-Types of Simulation and Optimization Approaches within the System Dynamics Method. Proceedings of the 20th International Conference of the System Dynamics Society, Palermo, Italy. July 28 -August 1. P. I. Davidsen, E. Mollona, V. G. Diker, R. S. Langer, J. I. Rowe (Eds.).
 16. Kasperska, E. (2003). System Dynamics Method and Supporting Decisions in Economic Organization. Proceedings of the 7th Conference of International Society for Decision Support Systems. DSS in the Uncertainty of the Internet Age. Katowice, Poland. July 13-16. T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski (Eds.).
 17. Kasperska, E. (2005). Some Remarks About Chosen Structural Aspect of System Dynamics Method. 6 éme Congrées Européen de Science des Systèmes, AFSCET, Paris, France. September.
 18. Kasperska, E. (2005). Modelling Embedded in Learning the Acceleration of Learning by the Use of the Hybrid Models on the base of System Dynamics Paradigm. In: T. Porębska-Miąc, H. Sroka (Ed.) Systemy Wspomagania Organizacji, (pp. 410-417). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 19. Kasperska,E.(2009). Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych w aspekcie uczenia się (w) organizacji społeczno- gospodarczej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 20. Kasperska, E., & Mateja-Losa, E. (2005). Simulation Embedded in Optimization - a Key for the Effective Learning Process in (about) Complex, Dynamical Systems. Proc. of the 5th International Conference, Atlanta, USA. May. (Eds.): V. S., Sunderman (et al.). Berlin: Springer.
 21. Kasperska, E., & Mateja-Losa, E. (2006). Extended Sensitivity Analysis of Parameters and Structure in System Dynamics Models - Some Case Study. Proc. of the 24th International Conference of the System Dynamics Society, Nijmegen, The Netherlands. July. (Eds): A. Grossier (et al.). New York: The System Dynamics Society.
 22. Kasperska, E., Mateja-Losa, E., & Słota, D. (2000). Some Extension of System Dynamics Method - Theoretical Aspects. Proc. of the 16th IMACS World Congress, Lausanne, Switzerland. August 21-25. M. Deville, R. Owens, (Eds.).
 23. Kasperska, E., Mateja-Losa, E., & Słota, D. (2001). Some Dynamics Balance of Production via Optimization and Simulation within System Dynamics Method. Proc. of the 19th International Conference of the System Dynamics Society, Atlanta, Georgia USA. July. J. H. Hines, V. G. Diker, R. S.Langer, J. I. Rowe, (Eds.), New York: The System Dynamics Society.
 24. Kasperska, E., Mateja-Losa, E., & Słota, D (2003). Optimal Dynamical Balance of Raw Materials - Some Concept of Embedding Optimization in Simulation on System Dynamics Models and Vice Versa. Proc. of the 20th International Conference of the System Dynamics Society, Palermo, Włochy. July 28 - August 1. P. I. Davidsen, E. Mollona, V. G. Diker, R. S. Langer, J. I. Rowe, (Eds.). New York: The System Dynamics Society.
 25. Kasperska, E., Mateja-Losa, E., & Słota, D (2006). Comparison of Simulation and Optimization Possibilities for Languages: Dynamo and Cosmic and Cosmos -on a Base of the Chosen Model. Computational Science - ICCS 2006.6th International Conference reading, UK, May 28-31. Proceedings. Pt 1. V. N. Aleksandrov G. D. van Al bada, P. M. A. Sloat, J. Dongarra (Eds.). LNCS 3991. Berlin: Springer.
 26. Kasperska, E., Mateja-Losa, E., & Słota, D (2006). Modelling and Simulation of the Organizational Changes Using System Dynamics Method - Some Case Study. Cybernetics and systems 2006. Proc. of the Eighteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, Austria. Robert Trapp (Eds.). Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies.
 27. Kasperska, E., & Słota, D. (2003). Two Different Methods of Embedding the Optimization in Simulation on Model Dynbalance (2-2). Proc. of the 21st International Conference of the System Dynamics Society, New York, USA. July. P. I. Davidsen, E. Mollona, V. G. Diker, R. S. Langer, J. I. Rowe, (Eds.). New York: The System Dynamics Society.
 28. Kasperska, E., & Słota, D. (2005). Modelling of the Evolution in the Structures, by the Use of Hybrid Models on the Base of System Dynamics. Proc. of the Conference of System Dynamics and Management Science: Sustainable development of Asia Pacific, Shanghai, China. November 4 to 6. (Eds.): Q. Wang (et al.).
 29. Kasperska, E., & Słota, D. (2005). Optimization Embedded in Simulation on Models Type System Dynamics - Some Case Study. Proc. of the 5 th International Conference, Atlanta, USA. May. (Eds.): V. S., Sunderman (et al.). Berlin: Springer.
 30. Kasperska, E., & Słota, D. (2006). Parallel Dual Problem of Optimization Embedded in Some Model Type System Dynamics. Proc. of the 24th International Conference of the System Dynamics Society, Nijmegen, The Netherlands. July 23-27. (Eds.): A. Grassier (et al.). New York: The System Dynamics Society.
 31. Keloharju, R. (1977). System dynamics or super dynamics. Dynamica, 4, 26-43.
 32. Keloharju, R. (1980). General frame of resources structure and trade off. Dynamica, 6, 9-20.
 33. Keloharju, R. (1983). Archiving structural sensitivity by automatic simplication. Dynamica, 9(2), 60-66.
 34. Łukaszewicz, R. (1975). Dynamika systemów zarządzania. Warszawa: PWN.
 35. Plate, R. (2010). Assessing individuals' understanding of nonlinear causal structures in complex systems. System Dynamics Review, 26 (1), 19 -33.
 36. Radosiński, E. (2001). Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzji. Warszawa: PWN.
 37. Sterman, J, D. (2000). Business Dynamics-System Thinking and Modelling for a Complex World. Boston: Mc Graw-Hill.
 38. Sterman, J, D. (2002). All models are wrong: Reflections on becoming a system scientist. System Dynamics Review, 18(A), 501- 531.
 39. Wąsik, B. (1977). Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 40. Wąsik, B. (1983). Elementy dynamiki systemowej dla ekonomistów. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 41. Ventana Systems, Inc. (2007). Vensim User's Guide Version 5. Ventana Simulation Environment.
 42. Ventana Systems, Inc. (2013). Vensim Version 6.1. Ventana Simulation Environment.
 43. Winch, G. W. (1976). Optimization experiments with forecast bias. Dynamica, 2(3), 107-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu