BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Małgorzata (University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
The Modeling Process of the Materials Management System in a Manufacturing Company Based on the System Dynamics Method
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 2, s. 79-96, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
System Theories and Practice
Słowa kluczowe
Gospodarka materiałowa, Modelowanie symulacyjne, Dynamika systemowa, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Material economy, Simulation modelling, System dynamics, Production enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kolejne etapy modelowania systemu gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Na początku podano procedury modelowania, wskazane przez takich autorów, jak: Forrester, Łukaszewicz, Souček, Tarajkowski oraz Sterman oraz wytłumaczono istotę zarządzania materiałami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Następnie przedstawiono-krok po kroku - kolejne etapy modelowania systemu zarządzania materiałami. Zdefiniowano zmienne modelu myślowego systemu i powiązano je w pętle przyczynowo-skutkowe zwane diagramami zależności. Diagramy przekształcono w model symulacyjny, który poddano weryfikacji. Proces weryfikacji modelu obejmował: ocenę poprawności wyboru granic modelowania, poprawności struktury modelu oraz spójności przyjętych wartości parametrów (stałych modelu) w porównaniu z dostępną wiedzą na temat modelowanego systemu; testowanie poprawności i spójności jednostek zmiennych przyjętych w modelu oraz testowanie działania modelu przy narzuconych warunkach skrajnych. Badania końcowe obejmowały symulację modelu na danych empirycznych zebranych w przedsiębiorstwie Alfa oraz badanie scenariusza "a co...jeśli...". Badania modelu pokazały, że nawet niewielkie zmiany norm sterujących systemem zarządzania materiałami w Alfa mogą mieć istotny wpływ na poprawę racjonalnego zarządzania tym systemem. (abstrakt oryginalny)

The article presents the steps of modeling of the material management system in a manufacturing company. First, the modeling procedures indicating by Forrester, Łukaszewicz, Souček, Tarajkowski and Sterman were described and the essence of materials management in a manufacturing company was presented. Next, modeling of the materials management system was shown - step by step. Initially, the variables of the mental model connected with materials were defined, then variables in casual loop diagrams were linked. Diagrams were transformed into a simulation model that has been verified. The validation of the simulation model was conducted by using the following methods: assessing the correctness of the boundary of modeling, adequacy of the model structure and adopted values (constants) compared with available knowledge about the modelled system; test of the accuracy and consistency of the units of variables adopted in the model and test of the model behavior in extreme conditions. The study endpoints included the simulation of the model on empirical data, which were collected in the company Alpha and test of the "what ... if ...". The test showed that the small changes in control norms (constants), which control the system, could have influenced to more rational management of that system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, M. (2009). Zastosowanie metody Dynamiki Systemów w przedsiębiorstwie odzieżowym. In: W. Gonciarski, P. Zaskórski (Ed.) Wybrane koncepcje i metody zarządzania XXI wieku (pp. 239-250). Warszawa: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej.
 2. Baran, M. (2010a). Rozwinięcie symulacyjnego modelu dostosowania zatrudnienia do potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa Alfa w konwencji Dynamiki Systemów. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Marketing i Zarządzanie, 17 (4/2010), 9-16.
 3. Baran, M. (2010b). Diffusion of Innovation in the Systems Thinking Approach. Management Business Innovation, 6, 16-24. Retrieved from: http://www.mbi.wsb- nlu.edu.pl/2_2010.pdf.
 4. Baran, M. (2010c). Dynamika związków pomiędzy podsystemami produkcji i zatrudnieniem. Przypadek przedsiębiorstwa ALFA. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Vol. 9 (pp. 117-131). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
 5. Bik,J. (1974). Gospodarka materiałowa w procesach produkcyjnych. Katowice: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 6. Coyle, R. G. (1977). Management System Dynamics. Chichester: John Wiley & Sons.
 7. Forrester, J. (1961). Industrial Dynamics. Cambridge: MIT Press.
 8. Forrester, J. (1969). Urban Dynamics. Cambridge: MIT Press.
 9. Forrester, J. (1971). World Dynamics. Waltham, MA: Pegasus Communications.
 10. Forrester, J. (1971). Principies of Systems. Cambridge: MIT Press.
 11. Kasperska, E. (2005). Dynamika Systemowa. Symulacja i Optymalizacja. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 12. Krupa, K. (2008). Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo- Techniczne.
 13. Liwowski, B. (1997). Działalność podstawowa przedsiębiorstwa i jej wyspecjalizowane zakresy. In: J. Kortan (Ed.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, (pp.255-267). Warszawa: Wydawn ictwo C. H. Beck.
 14. Łatuszyńska, M. (2008). Symulacja komputerowa dynamiki systemów. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 15. Łukaszewicz, R. (1975). Dynamika systemów zarządzania. Warszawa: PWN.
 16. Niemczyk, A. (2010). Zarządzanie magazynem. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
 17. Radosiński, E. (2001). Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzji. Warszawa: PWN.
 18. Richardson, G. P. (Ed.). (1996a). Modeling for Management Volume I. Simulation In Support of Systems Thinking. Dartmouth: Publishing Company Limited.
 19. Richardson, G. P. (Ed.). (1996b). Modelling for Management. Volume II. Simulation In Support of Systems Thinking. Dartmouth: Publishing Company Limited.
 20. Senge, P. M. (2006). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska.
 21. Skowronek, C. (1989). Gospodarka materiałowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 22. Sołtysiński, B. (1963). Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE.
 23. Soućek, Z. (1979). Modelowanie i Projektowanie Systemów Gospodarczych. Warszawa: PWE.
 24. Ster man, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: Irwin McGraw-Hill.
 25. Śliwa, K. R. (1994). System Dynamics Model of Water Management in Puebla. Paper presented at International Conference on Modeling and Simulation, Lugano, Switzerland.
 26. Śliwa, K. R., (2001). O Organizacjach Inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG.
 27. Śliwa, K. R., (2012). Languages in problem solving and modeling. In: A. Ujwary-Gil (Ed.), Contemporary Innovation and Entrepreneurship Concepts, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(4), 69-82.
 28. Tarajkowski, J. (Ed.). (2008). Elementy Dynamiki Systemów. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 29. Wąsik, B. (1983). Elementy dynamiki systemowej dla ekonomistów. Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu