BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bascavusoglu-Moreau Elif (University of Cambridge, United Kingdom), Kopera Sebastian (Jagiellonian University in Krakow, Poland), Wszendybył-Skulska Ewa (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
The Role of Creativity in Development of Innovation in Tourism
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1, s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Entrepeneurship in Tourism and Sport
Słowa kluczowe
Kreatywność, Innowacyjność, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Turystyka
Creativity, Innovative character, Information and Communication Technology (ICT), Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość to hasła, które stały się integralną częścią nowoczesnej gospodarki turystycznej. Intensywnie dyskutuje się nad kreatywnością i innowacyjnością gospodarki turystycznej czy też znaczeniem kreatywności w biznesie turystycznym. Kreatywność jest dziś bardzo często analizowana, jako podstawowa cecha działania w codziennym życiu i pracy oraz coś, czego wręcz wymaga się od każdego pracownika. Oznacza to konieczność tworzenia nie tylko przez przedsiębiorców, ale przede wszystkim przez system edukacji warunków kształtujących kreatywność ludzi rozumianą, jako to, co pozwala adoptować się, na co dzień do zmieniającego się otoczenia i podejmować ryzyko stosowania nowych rozwiązań konkretnych problemów. Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywa kreatywność w rozwoju innowacyjności turystyki, jak również czynników, które wpływają na jej podnoszenie. W artykule analizie zostaną poddane przede wszystkim czynniki związane z dostępnością wykwalifikowanych kadr na lokalnym rynku pracy, a także informacyjna struktura firm turystycznych. (abstrakt oryginalny)

Creativity, innovation and entrepreneurship are slogans that have become an integral part of modern tourism economy. Creativity and innovation of tourism economy as well as the meaning of creativity in tourism business are intensely discussed. Today, creativity is being frequently analyzed as a basic feature of actions performed on a daily basis in terms of both personal and professional life, a feature that every employee is required to possess. It means that employers and, above all, the education system must feel it necessary to develop certain conditions in which human creativity can be shaped, which is understood as a system that enables us to adjust to constantly changing environment and take a risk to apply new solutions to particular problems. The article aims to present the role of creativity in development of innovation in tourism as well as factors that improve it. The analytical part of the article will concentrate on the analysis of, inter alia, two significant groups of creativity determinants: factors related to availability of qualified staff on the local labor market as well as info-structure of tourism businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altshuller G.S.(1986). Find an Idea. Introduction to the Theory of Inventive Problem Solving. Novosibirsk: Nauka Publishers.
 2. Bednarczyk, H., Łopacińska, L., Charraud, A.M. (2008) Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji. Radom: Państwowy Instytut Badawczy.
 3. Bednarczyk M., Malachovsky, A., Wszendybył- Skulska, E. (2012). Strategie directions of tourism development. The cases of Poland and Slovakia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bauer, H. H., Grether, M., Leach, M. (2002). Building customer relations over the Internet, Industrial Marketing Management, 31,155-163.
 5. Bednarczyk, M. (Ed.). (2013). Managing innovative value chains in tourism regions. Reseach Report for State Funded Project (unpublished).
 6. Kopera, S. (2011). Rola samorządów lokalnych w budowaniu cyfrowego środowiska networkingu w regionach turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 597, Ekonomiczne problemy usług nr 67, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia (pp. 540-547). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 7. Kopera, S., Wszendybył-Skulska, E. (2012). Nowoczesne systemy informatyczne w turystyce a dostępność kadr na rynku lokalnym. International Journal of Management and Economics [Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH), 35,172-183.
 8. Kowalski, A. M. (2010). Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów. Gospodarka Narodowa, 5-6 (maj-czerwiec), 1-17.
 9. Lazoi, M., Ceci, F., Corallo, A., Secundo, G. (2011). Collaboration in an aerospace SMEs cluster: innovation and ICT dynamics. International Journal of Innovation and Technology Management, 08(03), pp. 393-414.
 10. Lewandowski, J., Kopera, S. (2009). Rola nowoczesnych systemów informacyjnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. In. B. Poskrobko, (Ed.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, (pp. 208-221) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 11. Liker, J. K., Hoseus, M. (2008). Toyota culture: The heart and soul of the Toyota way. New York: McGraw-Hill, p. 135
 12. Novelli, M., Schmitz, B., Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation ¡n tourism: A UK experience. Tourism Management, 27(6), 1141-1152.
 13. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012. (2012). Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-en.
 14. Papazoglou, M. P., Ribbers, P., Tsalgatidou, A. (2000). Integrated valué chains and their implications from a business and technology standpoint. Decisión Support Systems, 29(4), 323-342.
 15. Pender L. Sharpley R. (2008). Zarządzanie Turystyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 120-121.
 16. Regional System for Innovation Support. (n.d.). Factors determinig innovativeness of small and medium enterprises. Retrieved from http ://www. rswi-olszty n. p I/.
 17. Runiewicz-Wardyn M. (2008). Knowledge Based Economy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie, p. 85
 18. Uzzi, B., Spiro, J. (2005). Collaboration and creativity: The Small world problem. American Journal of Sociology, 111[2), 447-504.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu