BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosok-Bazan, Kuczuk Anna (Politechnika Opolska)
Tytuł
The Evaluation of Compliance with Assumptions of the National Programme for Municipal Wastewater Treatment on Rural and Rural-urban Areas of the Opolskie Voivodeship
Ocena stanu wypełnienia założeń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich województwa opolskiego
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 4 (47), s. 24-37, rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Oczyszczanie ścieków, Gospodarka komunalna
Rural areas, Sewage treatment, Public utilities
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
W pracy przeanalizowano stan wdrażania założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich województwa opolskiego na koniec 2010 roku oraz możliwości jego realizacji do 2015 roku. Analiza danych na koniec roku 2010 dotyczących realizacji KPOŚK na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich województwa opolskiego wskazuje na szereg problemów i utrudnień wpływających na opóźnienie w realizacji założonych celów. Jednocześnie, analizując możliwości wypełnienia założeń KPOŚK na koniec 2015 roku, stwierdzono, że istnieją jeszcze realne szanse na ich terminową realizację. Konieczne jest jednak uściślenie współpracy z instytucjami mającymi wpływ na jego realizację(abstrakt oryginalny)

Analysing the degree of fulfilment of provisions set in the NPMWWT on providing wastewater treatment infrastructure in particular agglomerations, it was noted that the highest percentage of p.e. provided with the sewerage network was recorded in Pawłowiczki agglomeration in Kędzierzyńsko-Kozielski Poviat and it amounted to 94%. Unfortunately, in the region, 6 of 49 established agglomerations is not provided with appropriate sewerage infrastructure, which means that the percentage of p.e. using the waste water collecting network is equal to 0. However, it should be noted that in all of these agglomerations construction works are undertaken aimed at achieving the required degree of areas supplied with sewage system. In terms of investments concerning wastewater treatment plants, compliance with provisions of the NPMWWT on construction and proper functioning of waste water treatment plans is reached only in 20 agglomerations. Wherein, due to the fact that the standards were achieved in key agglomerations, the percentage of reduction of degradable pollutant loads for the Opolskie Voivodeship are relatively high and are 85% and 89% for nitrogen and phosphorus, respectively.Data analysis on implementation of the NPMWWT in rural and rural-urban areas of the Opolskie Voivodeship points to certain problems and obstacles causing delays in implementation of the assumed objectives. The most important barriers are: 􀏐inancial problems, time-consuming administrative procedures for starting investments and dif􀏐icult weather conditions. There is still 4 years left, to complete the adjustment process It is hoped that this period will be suf􀏐icient for implementation of all provisions of the NPMWWT, especially since the results obtained in the Opolskie Voivodeship are satisfactory when compared with those of the whole country.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Błaszczyk, M. Gromiec, R. Miłaszewski, Wpływ realizacji KPOSK na zaspokojenie zapotrzebowania na usługi komunalne, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 2012 nr 7/8, s. 251 - 253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu