BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walery Maria (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wariantowanie rozwiązań systemu funkcjonowania gospodarki odpadami medycznymi na przykładzie województwa podlaskiego
Preparing of Variants of the Management System Solutions of Medical Waste in Podlaskie Region
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 4 (47), s. 51-59, rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Odpady medyczne, Gospodarka odpadami, Koszty, Utylizacja odpadów
Medical waste, Waste management, Costs, Waste utilization
Uwagi
summ.;Artykuł powstał w ramach realizacji pracy S/WBiIŚ/02/2011 finansowanej przez KBN.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiony w artykule model optymalizacji systemu wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych służy do wielowariantowej analizy realizacji systemowej gospodarki odpadami medycznymi na wybranym obszarze. Kluczowe w obszarze wariantowania rozwiązań systemu zarządzania gospodarką odpadami medycznymi jest odwzorowanie poszczególnych klas obiektów, co pozwala na ujawnienie struktury systemu oraz zidentyfikowanie relacji oraz interakcji między poszczególnymi elementami systemu. Analiza wariantów modelowania systemu może być rozpatrywana w układzie zintegrowanym, opartym na współdziałaniu różnych technologii przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów medycznych.(fragment tekstu)

The paper presents the model of medical waste management system in the dynamic version which allows to design the most economically eff ective systems of medical wastes disposal and utilization. This paper describes the optimization study aimed to analyze the impact of the parameter describing the degree of reduction of medical waste in the process of combustion (wwp) and changes in the unitary cost of transportation of medical waste (Kij) on the value of the indicator of economic effi ciency (E). The study was conducted on the example of the analysis of medical waste management system in Podlaskie Region(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. O. Apaydin, M. T. Gonullu, Route optimization for solid waste collection: Trabzon (Turkey) case study, "Global Nest Journal" 2007 t. 9, nr 1, s. 6-11
 2. M. Askarian, P. Heidarpoor, O. Assadian, A total quality management approach to healthcare waste management, in: Namazi Hospital, Iran, "Waste Management" 2010 t. 30, s. 2321-2326
 3. M.E. Birpinar, M.S. Bilgili, T. Erdoğan, Medical waste management In Turkey: a case study of Istanbul, "Waste Management" 2009 t. 29, s. 445-448
 4. M. Chaerul, M. Tanaka, A. V. Shekdar, A system dynamics approach for hospital waste management, "Waste Management" 2008 t. 28, s. 442-449;
 5. K. Gaska, Analiza systemów gospodarki odpadami medycznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego, t. 6, Paliwa z odpadów, Wyd. Helion, Gliwice 2007
 6. K. Gaska, Modelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012
 7. M. Walery, Systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami medycznymi na przykładzie województwa podlaskiego, dysertacja, Białystok 2009.
 8. Biedugnis, J. Cholewiński, Program do wyboru optymalnego wariantu gospodarki odpadami w skali regionu, "Biuletyn IGPiK" 1987 nr 10, Warszawa 1987, s. 34-39
 9. S. Biedugnis, J. Cholewiński, Optymalizacja gospodarki odpadami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992
 10. S. Biedugnis, P. Podwójci, M. Smolarkiewicz, Regional optymalizing Model for Systems of Municipal Waste Disposal and Utilization Model for Systems of Municipal Waste Disposal and Utilization in dynamic Contest, Materiały XXII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzyszto􀏐ika AQUA 2001, Płock 2001
 11. S. Biedugnis, P. Podwójci, M. Smolarkiewicz, Optymalizacja gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro- i makroregionalnej, Wyd. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2003.
 12. P. Podwójci, Modele optymalizacyjne systemów wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na przykładzie regionu płockiego, dysertacja, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu