BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie technik badawczych w badaniu motywacji zakupowych konsumentów żywności funkcjonalnej
The Diversity of Marketing Research Techniques in the Study of Purchase Motivation of Functional Food Consumers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 336, s. 215-223, tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku
Słowa kluczowe
Żywność funkcjonalna, Metody badawcze, Konsument
Functional food, Research methods, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szybki rozwój ilościowy i jakościowy rynku żywności funkcjonalnej w Polsce powoduje, że producenci poszukują dogłębnych informacji o zachowaniach konsumentów dokonujących zakupów analizowanych produktów. Napotykają oni jednak na wiele problemów, związanych między innymi z występującą w dalszym ciągu trudnością w identyfikacji produktów żywności funkcjonalnej przez konsumentów. W artykule podjęto próbę prezentacji zastosowania zróżnicowanych technik badawczych, pozwalających określić motywacje zakupowe konsumentów na rynku żywności funkcjonalnej.(abstrakt oryginalny)

The fast development of quantitative and qualitative functional food market in Poland causes that producers are looking for in-depth information about the consumer behavior purchasing analyzed food products. However, they meet a number of problems connected with the fact that still the most of consumers have problems with identifying a functional food products. This article attempts to present the use of different research techniques for determining consumer purchasing motivations on the functional food market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Annunziata A., Vecchio R., Functional foods development in the European market: A consumer perspective, Journal of Functional Foods, 3 (2011), s. 223-228.
 2. Ares G., Giménez A., Deliza R., Infl uence of three non-sensory factors on consumer choice of functional yogurts over regular ones, Food Quality and Preference, 21 (2010), s. 361-367.
 3. Berger S., Historia nauki o żywieniu, [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, PWN, Warszawa 2007, s. 18-25.
 4. Bornkessel S., Bröringa S., Omta S.W.F., Trijpb H. van, What determines ingredient awareness of consumers? A study on ten functional food ingredients, Food Quality and Preference, 32 (2014), s. 330-339.
 5. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Oficyna, Warszawa 2013.
 6. Grunert K.G., Wills J.M., Fernandez-Celemi L., Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK, Appetite, 55 (2010), s. 177-189.
 7. Jaciow M., Kucia M., Wywiady bezpośrednie czy ankieta on-line - dylematy badacza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 96, Badania marketingowe - nowe wyzwania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 2010.
 8. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W., Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, SGGW, Warszawa 2009, s. 63-75.
 9. Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., Gotowość do spożywania żywności typu light, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLV, 3 (2012), s. 603-607.
 10. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 11. Kownacki S., Rummel-Syska Z., Meotody socjopsychologiczne, PWE, Warszawa 1994.
 12. Krystallis A., Maglaras G., Mamalis S., Motivations and cognitive structures of consumers in their purchasing of functional foods, Food Quality and Preference, 19 (2008), s. 525-538.
 13. Mącik R., Korba M., Wiarygodność pomiaru w badaniach mixed-mode: Porównanie efektów stosowania PAPI i CAWI, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 96, Badania marketingowe - nowe wyzwania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 2010, s. 199-210.
 14. Olejniczak M., Interpretation of nutrition and health claims by Polish women running households, Towaroznawcze Problemy Jakości nr 2, Radom 2014, s. 42-49.
 15. Olejniczak T., Biela P., Wykorzystanie metody obserwacji w zarządzaniu siecią handlową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 204, Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność, red. J. Garczarczyk, Poznań 2011.
 16. Olejnik I., Metoda obserwacji - zastosowania w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 236, Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wrocław 2011.
 17. Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 20-26.
 18. Sosińska E., Terlicka K., Czy świadomość polskich konsumentów na temat żywności funkcjonalnej jest większa niż belgijskich?, Przemysł Spożywczy, 10/2006.
 19. Świderski F., Kolanowski W., Żywność funkcjonalna i dietetyczna, Żywność wygodna i funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 2003.
 20. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuła B., Ekonomika konsumpcji - elementy teorii, SGGW, Warszawa 2002, s. 177-223.
 21. http://www.leatherheadfood.com/long-may-the-growth-in-functional-foods-continue (11.12.2013).
 22. http://www.portalspozywczy.pl/inne/napoje_bezalkoholowe/wiadomosci/rynek-zywnosci-funkcjonal- nej-w-usa-wzrosl-o-31-proc,52453.html (11.12.2013).
 23. http://www.portalspozywczy.pl/inne/napoje_bezalkoholowe/wiadomosci/rynek-zywnosci-funkcjonalnej-w-usa-wzrosnie-w-szesc-lat-o-21-proc,36981.html (11.12.2013).
 24. http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/rynek-zywnosci-funkcjonalnej-w-polsce-nie-dogania-europy,64538.html (13.12.2013).
 25. http://www.networkmagazyn.pl/Rynek%20produkt%C3%B3w%20funkcjonalnych%20w%20Polsce (11.12.2013).
 26. http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/raport-prawie-70-proc-polakow-nigdy-nie-slyszalo-o-zywnosci-funkcjonalnej,64324.html (11.12.2013).
 27. http://www.portalspozywczy.pl/finanse/wiadomosci/prawie-70-proc-polakow-nigdy-nie-slyszalo-o-zywnosci-funkcjonalnej,64324.html (11.12.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu