BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hurynovich Anatoli (Politechnika Białostocka), Syczewa Ekaterina (Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Politechnika Warszawska)
Tytuł
Metodyka oceny kosztów cyklu życia studni głębinowych na ujęciach wód podziemnych
The Methodology in Estimation of Cost of Life Cycle of Deep Wells of Underground Waters Intakes
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 4 (47), s. 67-76, rys., schem., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Woda, Środowisko przyrodnicze
Water management, Water, Natural environment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Białoruś
Poland, Belarus
Abstrakt
W Polsce i na Białorusi zaopatrzenie w wodę pitną ludności i przemysłu w dużym stopniu pochodzi z ujęć głębinowych, dla których buduje się studnie głębinowe. Studnia głębinowa (rysunek 1) jest urządzeniem bardzo skomplikowanym i kosztownym, charakteryzującym się znaczną liczbą wzajemnie powiązanych i współdziałających elementów, takich jak: dane warstwy wodonośnej (parametry hydrogeologiczne ujęcia, a wśród nich: współczynnik filtracji, wydajność jednostkowa, promień leja depresji, wydajność dopuszczalna), technologia wiercenia (agregaty wiertnicze i metoda wiercenia), konstrukcja studni (rury osłonowe, filtry), wyposażenie pompowni (rury, agregaty pompowe, armatura regulacyjna, sprzęt elektrotechniczny i automatyka). Systemy te wyróżniają się stochastycznym charakterem odbywających się w nich procesów. Wszystkie te elementy powinny jednocześnie spełniać swoje zadania w sposób zgodny z postawionymi wymaganiami technicznymi, przy odpowiednio wysokim poziomie jakości w ciągu założonego okresu eksploatacji.(fragment tekstu)

The existing methodology in estimating the efficiency of water wells is not based on the principles of optimizing well design and does not include maintenance costs during the life cycle of the well. It is proposed to use to use metric indicators as a tool following engineering requirements for durability, quality and guarantee of certinity. The parameters and the basic elements of the water well, the change of which has a decisive influence on the final cost of construction and operation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H.P. Barringer, D.P. Weber, Life Cycle Cost Tutorial. Fifth International Conference on Process Plant Realiability, Houston, Texas 1996
  2. I. Dziaduch, Modele szacowania kosztu cyklu życia: przegląd literatury, " Logistyka" 2010 nr 2
  3. Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. А. М.Шейко i in., Прогноз кольматажа скважин и определение рациональных сроков их регенерации, "Вестник БрГТУ" 2006 nr 2(38)
  5. В.В. Ивашечкин, Газоимпульсная технология восстановления пропускной способности фильтров водозаборных скважин, А.Д. Гуриновича, Минск: БНТУ 2005
  6. T. Chrzan, Kolmatacja filtrów studni głębinowych na przykładzie ujęcia wody dla Leszna, "Inżynieria Środowiska" 2007 nr 13 (133), s. 62-67.
  7. F. Marvin, R.Glotfelty, McEllhiney Lecture: Life-Cycle Economic Analysis of Water Wells- Considerations for Design, 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu