BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maleta Monika (Military University of Technology in Warsaw, Poland)
Tytuł
Methods for Determining the Impact of the Temporal Trend in the Valuation of Land Property
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2013, vol. 21, iss. 2, s. 29-36, rys., tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Analiza trendu, Bazy danych, Modele matematyczne, Wycena nieruchomości
Trend analysis, Databases, Mathematical models, Real estate valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The presented case study is to provide various methods of determining the impact of the time trend on the changes in transaction prices of undeveloped land properties. The basis for each property valuation is an analysis of the local market, where the valued property is located. This analysis lies in the implementation of activities related to determining the trend of changes in the prices of real estate and their update on the valuation date, as well as in determining the impact of the various attributes of a property on the formation of a unit transaction price. The valuer making a valuation of a property is required to take into account the changes in price which occur as a result of the passage of time. The price adjustment is done properly if all the changes in price during a certain period of time are taken into consideration.(short original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMCZEWSKI Z., 2011, Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 2. BARAŃSKA A., 2002, Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości, Geodezja, tom 8, zeszyt 1.
 3. BARAŃSKA A., 2004, Analiza w czasie stanu rynku nieruchomości gruntowych na terenie Polski południowowschodniej, Geodezja, tom 10, zeszyt 2.
 4. BARAŃSKA A., 2008, Metody jakościowe i ilościowe na usługach wyceny nieruchomości, Acta Scientarium Polonarium Geodesia et Descriptio Terrarum, 7(2).
 5. BARAŃSKA A., 2010, Modele multiplikatywne w procesie wyceny nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 18, nr 1.
 6. BITNER A., 2001, Sprowadzanie cen na określoną datę, Świat Nieruchomości nr 53.
 7. BITNER A., 2007, Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości. Acta Scientarium Polonarium Administratio Locorum, 6(4).
 8. BITNER A., 2010, O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Polska Akademia Nauk, Kraków, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, nr 12.
 9. BUDZYŃSKI T., 2010, Metodyka aktualizacji cen na przykładzie nieruchomości lokalowych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 18, nr 1.
 10. CELLMER R., 1999, Propozycja procedury wyceny nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku, Wycena Nr 6 (47).
 11. CZAJA J., 2001, Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, Komp - System, Kraków.
 12. CZAJA J., LIGAS M., 2010, Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 18 nr 1.
 13. HOZER J., KOKOT S., KUŹMIŃSKI W., 2002, Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, Warszawa, PFSRM.
 14. KANIA K., 2012, Wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków do opracowania map tematycznych, Praca dyplomowa, WIG WAT, Warszawa.
 15. PAWLUKOWICZ R., 2009, Metoda porównywania parami z wykorzystaniem statystyczno-ekonometrycznego modelowania zmian cen w czasie, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 17 nr 1.
 16. PRYSTUPA M., 2001, Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, PFSRzM, Warszawa.
 17. SAWIŁOW E., 2010, Problematyka określania nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 18, nr 1.
 18. ŹRÓBEK S., 2001, Wycena wartości rynkowej nieruchomości, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 19. ŹRÓBEK S., 2007, Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/remav-2013-0014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu