BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwartnik-Pruc Anita (AGH University of Science and Technology, Poland)
Tytuł
Merger and Division - A Case Study
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2013, vol. 21, iss. 2, s. 37-44, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Fuzje i przejęcia, Podział administracyjny
Real estate, Mergers and acquisitions, Administrative division
Uwagi
summ.
Abstrakt
Based on the analysis of a specific case, practical problems were presented, regarding determining the content of the regulation and the decision issued during administrative proceedings, associated with the formulation of a notarial deed of the obligation to carry out the exchange procedure and the exchange itself as well as the disclosure of the merger and division in land and mortgage registers. Sources of the problems were identified and supplementation of insufficient legal regulations was proposed.(short original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BIENIEK G., KALUS S., MARMAJ Z., MZYK E., 2008, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 2. BIEDA A., HANUS P., 2010, Determination of Real Estate Boundaries for the Purposes of Subdivision Process, Geomatics And Environmental Engineering, vol. 4 nr 1.
 3. BOJAR Z., 2008, Podziały nieruchomości, Wydawnictwo Gall, Katowice.
 4. DURZYŃSKA M., 2011, Podział Nieruchomości, LexisNexis, Warszawa.
 5. HOROSZKO M., PĘCHORZEWSKI D., 2010, Gospodarka nieruchomościami, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 6. JAWORSKI J., PRUSACZYK A., TUŁODZIECKI A., WOLANIN M., 2011, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Komentarz, C. H. Beck, Warszawa.
 7. KARABIN M., KARABIN M., 2012, Problematyka przyjęcia granic nieruchomości do podziału w aspekcie jednolitości wykonywania prac geodezyjnych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20, nr 4.
 8. KOPYRA J., 2006, Połączenie i ponowny podział nieruchomości gruntowych ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, Rejent 2006, nr 12.
 9. KWARTNIK-PRUC A., RUCHLEWICZ B., 2006 Rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w procesie podziału nieruchomości, Geodezja: Półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, vol. 11 nr 2.
 10. KWARTNIK-PRUC A., 2012, Influence of spatial planning in Poland on property division , FIG COMMISSION 3, JOINT FIG/UN ECE WORKSHOP, https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1, 13.01.2013.
 11. ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
 12. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122).
 13. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
 14. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 15. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1492).
 16. WOLANIN M., 2011, Połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia, Nieruchomości, C.H.Beck, nr 11.
 17. ŹRÓBEK S., ŹRÓBEK R., KURYJ J., 2012, Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Gall, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/remav-2013-0015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu