BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocur-Bera Katarzyna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Dudzińska Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Analysis of Activities Aimed at Increasing the Value of Property - Research Results
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2013, vol. 21, iss. 2, s. 64-71, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Nieruchomości, Wartość nieruchomości
Value Based Management (VBM), Real estate, Real estate’s value
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main aim of the study was to analyse the possibilities of increasing the market value of a property through various activities. Such activities referred to in the literature as "value based management" and are commonly applied in enterprise management. In the case of properties, this system is based on the appropriate identification of factors making up the value of the property. These factors can be divided into two groups, i.e., objective factors, independent of activities undertaken by the owner or the manager of the property, and subjective factors resulting from a consciously implemented policy. Since only the second group of activities depends on the property manager, it is possible to introduce "value based management" with regard to the manager's activities. This article presents a case study implemented on a part of hospital property. The analysis proved that the method used can also be applied to undeveloped parts of the property and that the market value of the property in individual investigated scenarios reaches 100%.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. COPELAND T., KOLLER T., MURRIN J., 1990, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York.
 2. JAKI A., 2008, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 3. KUCHARSKA-STASIAK E. (red.), 2002, Wycena nieruchomości, Wydanie polskie, PFSRM, Warszawa.
 4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., Warszawa 2011, Główny Urząd Statystyczny, WWW.stat.gov.pl, dostęp: 2013.01.08.
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 nr 130 poz. 859).
 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy, Uchwała Nr XXVIII/307/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1.12.2009 r.
 7. RYMRZAK M., 2010, Strategie zarządzania nieruchomościami, Administrator 7-8/2010.
 8. SZABLEWSKI A., 2011, System zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), w. 3, dostęp: 22.03.2013 www.sgh.waw.pl/katedry/kzw/.../ZWP.%20W.3,%204.03.11.pdf
 9. SZCZEPANKOWSKI P., 2007, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. UHRUSKA M., 2008, Wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością w sferze nieruchomości inwestycyjnych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 16 nr 3.
 11. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1112 z poźn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651).
 13. WAŚNIEWSKI P., 2011, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/remav-2013-0018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu