BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Kierunki rozwoju problematyki ekologicznej w naukach ekonomicznych na tle ewolucji czasopisma "Ekonomia i Środowisko"
Directions for Changes of Environmental Issues in Economics with the Background Evolution of "Economics and Environment" Journal
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 195-210, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Nauki ekonomiczne, Ekologia
Economic aspects of environmental protection, Economic sciences, Ecology
Uwagi
summ.
Abstrakt
W naukach ekonomicznych nastąpił w ostatnich dekadach dynamiczny rozwój w rezultacie istotnego postępu w sektorze badań i rozwoju, ale przede wszystkim z powodu wyzwań cywilizacyjnych, które stoją przed ludzkością i jej gospodarką. Są one związane z rozwojem techniki oraz rosnącą integracją i globalizacją procesów gospodarczych i społecznych. Czynniki te nie tylko przynoszą poprawę jakości życia, ale także wywołują niekorzystne skutki uboczne, między innymi w postaci wyczerpywania zasobów naturalnych i zanieczyszczenia środowiska oraz wykluczenia społecznego i innych patologii. Wielkim problemem dla polityki gospodarczej i ekologicznej staje się również globalne ocieplenie. Tymczasem naukom ekonomicznym udaje się wciąż tylko w niewielkim stopniu przewidywanie znaczących wydarzeń oraz prognozowanie rozwoju zjawisk polityczno- gospodarczych i społecznych, co ostatnio stało się przedmiotem krytyki, nawet w kręgach noblistów. (fragment tekstu)

This paper was written for the 20th anniversary of "Economics and Environment" journal founded by the European Association of Environmental and Resource Economists. The author discussed the following issues: - The deepening rift in economics - The directions for the development of environmental economics - The magazine "Economics and Environment" and its content (the changes in the scope of articles published within 1992-2011) - Sensitive and controversial issues (terminological order, environmental economics versus ecological economics, sustainable development economics) - The authors of the magazine success (editors and writers) - Objectives for the next 8-20 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 2. B. Fiedor (red.), Z. Hockuba, M. Gorynia, Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 3. W. Karbownik, M. Knauff, Kierunki rozwoju ekonomii na podstawie klasyfikacji "Journal of Economic Literature", "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 10.
 4. Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj? red. J. Wilkin, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004;
 5. D. Waldziński, Ekonomii politycznej koniec i ... nowy początek. "Zagadnienia Ekonomiczne" 2004, nr 1.
 6. E. Maślak, Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 7. S. Czaja, Z. Jakubczyk, Spory wokół przedmiotu badań ekonomii politycznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 572, Wrocław 1991, s. 15.
 8. K. Górka, Czasopismo "Ekonomia i Środowisko" w latach 1992-2002 i jego wpływ na rozwój nauki i polityki ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 1 (23).
 9. T. Kowalik, Sprawy wokół nowej Trzeciej Drogi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 10. G. A. Cohen, Dlaczego (nie)socjalizm? Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 11. K. Prandecki, Ochrona środowiska w teorii ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 2(32), s. 31-34
 12. J. Godłów-Legiędź, Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" 2005, nr 2.
 13. K. Górka, Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 2 (38).
 14. K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika ochrony środowiska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987 i 1991, s. 13-15.
 15. The Living Economy: a New Economics in the Making (Living Economics), red. P. Ekins, Routledge, Londyn 1986;
 16. S. Turnbull, Green Economics, "Social Alternatives" 1990, No. 3;
 17. J. Reichel, Nowa ekonomia, "Zielone Brygady" 1993, nr 9.
 18. D. Kiełczewski, Ekologia głęboka jako utopijna koncepcja ekonomiczna, "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2002, nr 4 (16).
 19. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, red. wyd. pol. T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996;
 20. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 21. P. Jeżowski, Ekonomia ekologiczna - nowa dyscyplina naukowa, "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 2 (24).
 22. Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007;
 23. G. Konat, Recenzja książki Ekonomia rozwoju, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 9.
 24. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 25. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 8.
 26. B. Poskrobko, Teoretyczne i praktyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem, "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 1 (23);
 27. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 i 2007.
 28. D. Kiełczewski, O pojęciu trwałego rozwoju, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2003, nr 1.
 29. T. Walat, Mocni w gębie, "Polityka" 2011, nr 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu