BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju
Relations of Social Economy Concept and Sustainable Developmnet
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 211-223, rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ekonomia społeczna, Ekologia, Problemy społeczne
Sustainable development, Social economy, Ecology, Social problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Trudności w terminowej realizacji celów zrównoważonego rozwoju powodują nie tylko poszukiwanie przyczyn takiej sytuacji, ale również różnych sposobów przyspieszających ten proces. Za jeden z takich "sposobów" można uznać ekonomię społeczną, która od pewnego czasu jest traktowana jako antidotum na szeroko rozumiane problemy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego. Jako taka wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, dlatego też celem niniejszego opracowania było wskazanie podstawowych relacji między nią a ekonomią społeczną. Refleksje nad tymi relacjami rozpoczęto od przedstawienia związków na poziomie celów, zasad i ich zakresu. Na tym tle pokrótce przedstawiono istotę, cele i funkcje ekonomii społecznej. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać, jakie działania są niezbędne do wzmocnienia roli ekonomii społecznej jako kategorii rozwojowej. (fragment tekstu)

One of the essential conditions of sustainable development is social sustainability. For this reason, it is reasonable to look for relations between currently prevalent social economy (for some time perceived as an antidote to social problems arising from the imperfections of the market economy and the state) and the concept of sustainable development. Objective of the article was to present the relation between these two concepts. The article demonstrate the complementarity of the social economy concept against sustainable development and identifies the activities necessary to enhance the role of social economy as a category of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Pearce, E. Barier, A. Markanda, Sustainable Development, Economics and the Environment in the World, Aldershot 1990.
 2. Our Common Future, red. G. Bruntland, Oxford Uniwersity Press, Oxford 1987, s. 19.
 3. G. van de Kerk, A. Manuel, A comprehensive index for a sustainable society: The SSI - the Sustainable Society Index. Ecological Economics, t. 66(2-3). Sustainable Society Foundation 2008.
 4. D. Pieńkowski, Koncepcja sprawiedliwości w teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 204-205.
 5. D. Bernoulli, Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, "Econometrica" 1954, t. 22, nr 1, s. 24.
 6. K. Rosiek, Ekonomia społeczna a ochrona środowiska, w: Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012, s. 198.
 7. R. Murray, Niebezpieczeństwo i szansa. Kryzys a nowa ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna" 2010, nr 1, s.90.
 8. Podręcznik podmiotów ekonomii społecznej, red. A. Potoka, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2012.
 9. J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2006, s. 13.
 10. M. Rymsza, Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 11. W. Kwaśnicki, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 12. J. Deofourny, P. Develter, Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora - wybór tekstów, Stowarzyszenie Klo/Jawor, Warszawa 2006.
 13. M. Rymsza, Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, "Trzeci Sektor" 2007, nr 9.
 14. R. Towalski, Rozwój sektora gospodarki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, 2004, s. 5
 15. P. Sałustowicz, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna Teksty 2007, nr 2
 16. B. Roelants, Defining the Social Economy?, w: Preparatory Dossier to the First European Social Economy Conference in the EU Candidate Countries, Praha 2002.
 17. J. J. Wygnański, Ekonomia społeczna w Polsce - definicja, oczekiwania, wątpliwości, w: Raport Otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", PISE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu