BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wybrane aspekty metodologii modelowania wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 2, 2009, s. 211 - 220, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Diagramy UML, Wiedza w organizacji, Wiedza ukryta
Knowledge acquisition, Knowledge management, UML diagrams, Knowledge in organization, Tacit knowledge
Abstrakt
Kluczowym czynnikiem determinującym skuteczność zarządzania wiedzą jest jakość pozyskanej i zgromadzanej wiedzy. Dostrzec należy, iż pozyskanie i zgromadzenie wiedzy o pewnej dziedzinie przedmiotowej jest z natury dużym wysiłkiem badawczym. Wymaga bowiem zlokalizowania wiedzy (np. wiedzy eksperta dziedzinowego, wiedzy w kodzie programu komputerowego, wiedzy z bazy danych), a następnie jej uchwycenia i wizualizacji w zunifikowanej postaci. Ponadto należy pamiętać, iż wiedza podlega zmianom, modyfikacjom i ulega dezaktualizacji, co musi znaleźć odzwierciedlenie w jej zapisie. We wszystkich tych działaniach niezbędna jest permanentna współpraca eksperta dziedzinowego (subject matter expert) i inżyniera wiedzy (knowledge engineer). Wynikiem ich współpracy musi być koherentny model wiedzy, stanowiący reprezentację wiedzy o badanym wycinku rzeczywistości oraz wiedzy dotyczącej metodyki modelowania, która ze względu na to, że zwykle jest wiedzą niejawną często określana jest mianem sztuki modelowania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Alhir S.: UML. Wprowadzenie. Helion, Gliwice 2004.
 2. Cheesman J., Daniels J.: UML Components. A Simple Process for Specifying Component-Based Software. Addison-Wesley, Boston 2001.
 3. Conallen J.: Building Web Application with UML. Addison-Wesley, Massachusetts 2000.
 4. Flasiński M.: Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
 5. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. AE, Katowice 2005.
 6. Gruchman G.B.: Jak rozpocząć mapowanie procesów? Akademia procesów (e)biznesowych. http://www. gruchman.pl/20002002/jak_rozpaczac_mapowanie.htm (01.02.2008).
 7. Henderson-Sellers B., Unhelkar B.: Open Modeling with UML. Addison-Wesley, London 2000.
 8. Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. Red. J. Górski. Mikom, Warszawa 1999.
 9. Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. Red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 10. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice 1997.
 11. Knowledge Models, Epistemics. http://www.epistemics.co.uk/Notes/90-0~ O.htm (15.08.2006).
 12. Oleński J.: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 13. Procesy i projekty logistyczne Red. S. Nowosielski. AE, Wrocław, http://procesy.ae.wroc.pl/IstotaZPR.htm ( 12.02.2008).
 14. Rhem A.J.: UML for Developing Knowledge Management System. Auerbach Publications, New York 2006.
 15. Schmuller J.: UML. Ujednolicony język modelowania - wyrażanie związków między klasami w projektowaniu obiektowym. Helion, Gliwice 2003.
 16. Waćkowski K, Chmielewski J.M.: Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik dla menedżerów. Helion, Gliwice 2007.
 17. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice 2005.
 18. Ziemba E.: Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. AE, Katowice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu