BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Stanisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Badania marketingowe w procesach innowacji produktowych
Marketing Research in the Processes of Product Innovations
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 546-554, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Nowe produkty, Innowacje, Badania marketingowe
New products, Innovations, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Innowacje produktowe stanowią znaczną większość wszystkich rodzajów innowacji. Cały proces tych innowacji podzielić można na trzy główne fazy, które stanowią kryterium podziału stosowanych w nich metod badań marketingowych. Brak tych badań oraz stosowane błędy badawcze są główną przyczyną niepowodzeń występujących w omawianych procesach. Niepowodzenia te ujawniają się w najwyższym stopniu w etapie wprowadzania nowych produktów na rynek. Stosowane metody badań marketingowych są omawiane ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii informacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Product innovations constitute a vast majority of all kinds of innovations. The processes of these innovations can be divided into three main stages according to which the relevant marketing research methods are classified. Failures to do the research or specific errors in the course of the research are the main reasons of mistakes in the discussed processes. These mistakes are most often being revealed while a new product is being introduced in the market. The application of marketing research methods are discussed with reference to the new information technologies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J.J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Warszawa: SGH.
 2. Eppinger S.D. (2001). Innovation of the speed of information, "Harvard Business Review", January.
 3. Gourville J.T. (2006). Eager sellers, stony buyers, "Harvard Business Rview", June.
 4. Gregor B., Kalińska-Kula M. (2012). Użyteczność badań marketingowych, "Handel Wewnętrzny", tom 1, wrzesień-październik.
 5. House C.H., Price R.L. (1991). The return map: tracking product teams, "Harvard Business Review", January-February.
 6. Kotler P. (2003). Marketing Management, 11th ed., New Jersey, Prentice Hall.
 7. Lambin J.J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe: Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Leskiewicz-Sandvik I., Sandvik K. (2003). The impact of market orientation on product innovativeness and business performance, "International Journal of Research in Marketing", December.
 9. Marder E. (1997). The laws of choice, New York, The Free Press.
 10. Pawlak-Kołodziejska K., Schultz M., Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, "Handel Wewnętrzny", część 2 (tom I), wrzesień-październik.
 11. Robson M. (2005). Grupowe rozwiązywanie problemów. Warszawa: PWE.
 12. Rosenberger P.J., de Chernatony L. (1995). Virtual reality techniques in NPD research, "Journal of the Market Research Society", October.
 13. Rutkowski I.P. (2007). Rozwój nowego produktu. Warszawa: PWE.
 14. Stewart B. (1999). Multimedia market research, "Marketing Research", Fall.
 15. Sojkin B. (2012). Komercjalizacja produktu jako proces rynkowy, [w:], B. Sojkin (red.), Komercjalizacja produktów żywnościowych. Warszawa: PWE.
 16. Tzokas N., Hultink E.J., Hart S. (2004). Navigating the new product development process, "Industrial Marketing Management", October.
 17. Verganti R. (2006). Innovation through design, "Harvard Business Review", December.
 18. West M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu