BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Portalska Halina (Politechnika Poznańska), Portalski Marek (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Dźwięk w przekazie marketingowym - oryginał, czy mp3?
The Sound in Marketing Communication - the Original, or mp3?
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 555-564, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Badania ankietowe
Marketing communication, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie - czy w działaniach marketingowych można zastąpić oryginalny dźwięk dźwiękiem skompresowanym? Przedstawiono analizy porównawcze dźwięku skompresowanego w formacie mp3 z oryginalnym. Podano oceny subiektywne różnic określone w oparciu o własne badania oraz metodę obiektywną bazującą na porównaniu poziomów sygnałów w podpasmach tercjowych spektrogramu. Pokazano słyszalne różnice między sygnałem oryginalnym, a mp3 oraz różnice stwierdzone pomiarowo. Przedstawiono marketingowe obszary zastosowania obu rodzajów plików dźwiękowych. (abstrakt oryginalny)

In the article one made an attempt answers to a question - in marketing actions one can replace the original sound with the compressed sound ? This paper presents a comparison between the compressed sound stored in the mp3 format with the source file. Then subjective evaluations of differences determined by the author's own investigations and the objective method which compares levels of signals in tierce subbands of the spectrogram. The audible differences between the original signal, and compressed to the mp3 format have been presented together with differences obtained from measurements. Finally marketing areas of the application of both kinds of sound files were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A. (1998) Dźwięk cyfrowy. Warszawa: EXIT.
 2. Hulten B., Broweus N., van Dijk M. (2011) Marketing sensoryczny. Warszawa: PWE.
 3. Lindstrom M. (2009) Zakupologia. Kraków: Znak.
 4. Pabian A. (2011) Marketing sensoryczny. Marketing i Rynek. 1.
 5. Portalska H., Portalski M. (2005) Klangschalen als kommunikationsmittel. Klang-Massage-Therapie. 4, 32÷35.
 6. Portalska H., Portalski M. (2008) Klangschalen. Unterstützung der Diagnosen, der Therapie und... Poznań: Prodruk.
 7. Portalska H., Portalski M. (2010) Bodziec akustyczny w komunikacji marketingowej. W: D. Dąbrowski (red.) Marketing. Rozwój działań. 195÷215. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 8. Portalska H., Portalski M. (2012) Dźwięk w marketingu. Poznań: Prodruk.
 9. Romanowska B.A. (2006) Muzykoterapia dogłębna, komórkowa. Białystok: Studio astropsychologii.
 10. Szymkowiak M. (2011) Cyfrowe narkotyki. Eurostudent, 5, 196÷197.
 11. http://www.noiseaddicts.com/2010/04/sound-test-difference-between-wav-vs-mp3/ (02.09.2014).
 12. pl.wikipedia.org/wiki/MP3 (02.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu