BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hall Hanna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Sytuacja absolwentów na rynku pracy a proces wyboru specjalności przez studentów
The Situation of Graduates on the Labor Market and the Process of Choosing Specialization by Students
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 573-580, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy, Badania ankietowe
Students, Higher education, Labour market, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie aktualnej sytuacji i rodzaju problemów absolwentów uczelni na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów kierunków ekonomicznych. Szczególną uwagę zwrócono na poziom świadomości studentów związanej z ww. problemami, jak również uwarunkowane nią postawy i zachowania w czasie studiów. W ramach analizowanego tematu skoncentrowano się także na oczekiwaniach pracodawców, ocenie własnych kompetencji przez studentów oraz wynikających z nich wyzwaniach dla uczelni, studentów i absolwentów. Zaprezentowane w artykule wyniki badań ankietowych autorki, zrealizowanych wśród studentów specjalności marketingowej na kierunku zarządzanie, miały na celu m.in. identyfikację ich świadomości problemów współczesnego rynku pracy jak również oczekiwań pracodawców oraz ich znaczenia w procesie wyboru i oceny specjalności. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the current situation and problems of university graduates on the labor market, with particular emphasis on graduates in economics and students awareness, their attitudes and behaviors in this area. As a part of the analyzed subject it was focused on the expectations of employers, assessing own competence by the students and resulting challenges for universities, students and alumni. The presented in the article, author's survey, carried out among students of marketing at the direction of management, aimed, inter alia at identification of awareness and the importance of the problems of the modern labor market as well as the needs of employers in the selection and evaluation of specialization by students. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnhold, N., Kapil, N., Goldberg, I., Piatkowski, M. i Rutkowski, J. (2011). Europe 2020 Poland : fueling growth and competitiveness through employment, skills, and innovation. Washington, DC: World Bank.
 2. Budnikowski, A., Dabrowski, D., Gąsior, U., Macioł, S. (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania. E-mentor, nr 4 (46), 4-17.
 3. European Commission (2011). Emerging Skills and Competences - A transatlantic study, EU-US Study for the European Commission. Danish Technological Institute.
 4. Giermanowska, E., Racław-Markowska, M. (red.) (2003). Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży. Warszawa: ISP.
 5. Jelonek M., Antosz P. i Balcerzak-Raczyńska A. (2014). Przyszłe kadry polskiej gospodarki. Warszawa: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2012). Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020. Agrotec.
 7. Piróg, D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9/2013, 302-316.
 8. Raczyńska, M., Stachowska S. (2014), Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy - losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. E-mentor, nr 1 (53), 12-20.
 9. Skórska, A. (2004). Młodzież na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. WSB.
 10. Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2013 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, 2014, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2013/ (dostęp: 15.07.2014).
 11. Sztanderska, U. (red.) (2007). Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Warszawa: UNDP.
 12. Tekst ujednolicony ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/d49b35439a397a88d65a15084a38465e.pdf, [data publikacji: 9.08.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu