BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Trójsegmentowy model cyklu życia powielarnych zintegrowanych systemów informatycznych
Three Sectional Package of ERP Systems' Life Cycle
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (15), 2010, nr 88, s. 205-221, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Informatyka w zarządzaniu
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Zintegrowane systemy informatyczne, Cykl życia
Computer system, Information integrated system, Life cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeobrażenia sytemu informacyjnego, począwszy od momentu jego powstania, aż po likwidację lub ewentualną restrukturyzację, nazywają się cyklem życia. Wnikliwa analiza literatury przedmiotu, jak również wiedza na temat specyfiki powielarnych SI skłaniają jednakowoż do wniosku, że klasyczne modele cyklu życia trudno do nich odnieść i o wiele lepiej korespondują one z systemami dedykowanymi. Zauważoną lukę stara się uzupełnić niniejsze opracowanie, w którym zaprezentowany został trójsegmentowy cykl życia, uwzględniający perspektywy wszystkich uczestników rynku, na którym dystrybuowane są tego rodzaju systemy, oraz fazy charakterystyczne dla poszczególnych perspektyw.(abstrakt oryginalny)

The package of ERP systems represents a specific solution because they contain a set of standard functions allowing for the comprehensive support of basic economic processes taking place in enterprises. Nevertheless, their adaptation to the specifics of an enterprise requires a configuration process or a modification of the variable parameters of software. These activities have no reflection in the classic life cycle of IS. That is why a new model of life cycle corresponding to specific IS package was created and is presented in this article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benson S., Standing C, Information Systems. A Business Approach, John Wiley & Sons, Australia 2002.
 2. Beynon-Davies P., Information systems. An Introduction to Informatics in Organisations, Palgrave, Houndmills New York 2002.
 3. Bielewicz A., To piekielne licencjonowanie, http://erpstandard.pl/artykuly/56896/To.piekielne.licenc-jonowanie.html, 18.12.2007.
 4. Chmielarz W., Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 5. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 6. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005.
 7. Kubiak B.F., Analiza systemów informatycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańsk 1994.
 8. Lech P, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.
 9. Niedzielska E. (red.). Informatyka ekonomiczna, AE, Wrocław 2003.
 10. Nowicki A. (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Politechnika Częstochowska, wyd.II zmienione i uzupełnione, Częstochowa 2005.
 11. Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa 2006.
 12. Rot A., Oprogramowanie dostarczane w formie usługi - model SaaS. Stan obecny, perspektywy rozwoju oraz przykłady rozwiązań, [w:] A. Nowicki (red.), Aspekty informatyzacji przedsiębiorstw, Informatyka Ekonomiczna 13, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we iYmu«n.» nr 55, UE, Wrocław 2009.
 13. Systemy MRP II/ERP, raport specjalny "Computerworld", erpstandard.pl, czerwiec 2008.
 14. Waszczuk P., Nie na czas, nie po kosztach, [w:] Systemy MRP II/ERP, raport specjalny "Computerworld", erpstandard.pl, czerwiec 2008.
 15. Wieczorkowski J., Dwusegmentowy model cyklu życia powielarnego systemu informatycznego, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986, AE, Wrocław 2003.
 16. Wrycza S" Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 17. www.comarch.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu