BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchwald Tatiana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Staszak Żaneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Analiza porównawcza wybranych procesów utrzymywania maszyn i ciągników rolniczych
Comparative Analysis of the Selected Processes of the Technical Service of Agricultural Machines
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 9-16, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Rolnictwo, Serwis gwarancyjny, Analiza porównawcza, Badanie diagnostyczne
Machinery and equipment, Agriculture, Warranty service, Comparative analysis, Diagnostic test
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stosowanie metody porównawczej w obszarze nauk jest powszechne i ma długą tradycję. Mimo to nie stosuje się tworzenia odrębnych porównawczych dyscyplin na szeroką skalę. Uznaje się raczej przydatność stosowania metody porównawczej jako jednego z wielu sposobów badania rzeczywistości. Tym bardziej przydatny w inżynierii rolniczej - ze względu na dużą różnorodność budowy obiektów technicznych i związane z nimi procesy, które najłatwiej analizować stosując metodę porównawczą. Badania porównawcze w inżynierii rolniczej można wykorzystywać na etapie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn rolniczych, jak również do porównywania innych procesów zachodzących w obszarze techniki. Badania przeprowadzono na przykładzie informacji uzyskiwanych za pomocą komputerowych testów diagnostycznych, wykorzystywanych do diagnostyki ciągników rolniczych oraz wybranych procesów obsługowych planowanych przeglądów serwisowych. (abstrakt oryginalny)

Using a comparative study in the area of sciences is universal and has a long tradition. However, separate comparative disciplines are not created at a wide scale. Usefulness of applying the comparative study method is one among many of ways of examining the reality. It is useful on account of the great diversity of the structure of agricultural engineering objects and processes associated with them, which can be easily analyzed with the use of the comparative study. In the agricultural engineering it is possible to compare things and processes at the stage of the design, the structure and the use of agricultural machines, as well as to compare other processes occurring in the area of the technique. The study was conducted on the example of the information obtained through computerized diagnostic tests used in the diagnosis of farm tractors and the selected processes of planned maintenance service review. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz, J. (2000). Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania. Pelpin, Bernardinum, ISBN 83-910869-9-2.
 2. Durczak, K. (2008). Badania porównawcze jakości maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 249-255.
 3. Grześ, Z. (2010). Wartościowanie procesu obsługi technicznej maszyn rolniczych. Journal of Research and Applications In Agricultural Engineering, 55(1), 41-42.
 4. Krajewski, W. (1998). Prawa nauki. Książka i Wiedza, Warszawa, ISBN 83-05-12985-3.
 5. Madeja, A. (red.). (2008). Komparatystyka konstytucyjnoprawna. Antecedencje, ewolucja, przewidywanie, kierunki rozwoju. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 118-151.
 6. Palka, S. (2006). Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna. Psychologiczne, Gdańsk, ISBN 83-60083-30-4.
 7. Pawłowski, T. (2010). O istocie badań empirycznych w doskonaleniu konstrukcji i eksploatacji wyrobów techniki rolniczej. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 1, 6-8.
 8. Rzeźnik, C. (2008). Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. AR Poznań, ISBN 978-83-7160-485-0.
 9. Rzeźnik, C.; Rybacki, P. (2008). Badania porównawcze stosowanych metod wycofywania maszyn rolniczych z eksploatacji. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 237-242.
 10. Rzeźnik, C.; Rybacki, P.; Staszak, Ż.; Durczak, K. (2012). Parametry wyjściowe procesu diagnozowania ciągnika rolniczego. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4.
 11. Skrobacki, A.; Ekielski, A. (2006). Pojazdy i ciągniki rolnicze. Wieś Jutra, Warszawa, ISBN 978-83-62815-07-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu