BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniewska Magdalena (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Towards the Definition of a Tourism Cluster
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1, s. 33-56, tab., bibliogr. 56 poz.
Tytuł własny numeru
Entrepeneurship in Tourism and Sport
Słowa kluczowe
Klastry, Turystyka, Konkurencyjność, Współpraca
Business cluster, Tourism, Competitiveness, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategia rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej coraz częściej odwołuje się do koncepcji tworzenia klastra turystycznego. Wątek ten stał się także tematem wiodącym prac Polskiej Organizacji Turystycznej, wdrażającej nowy program komercjalizacji polskiej oferty turystycznej oraz wsparcia procesu integracji (poziomej i pionowej) MSP turystycznych, ukierunkowany na wzmocnienie innowacyjności polskich regionów i przedsiębiorstw turystycznych. Głównym celem artykułu jest wskazanie uzasadnienia dla koncepcji tworzenia klastrów turystycznych w polskich warunkach, sformułowanie głównych cech klastra turystycznego oraz ich zestawienie z cechami działających w Polsce regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, które mogłyby stanowić punkt wyjścia dla tworzenia nowoczesnych struktur klastrowych w polskiej turystyce. Zagadnienie wpływu klastrów na efektywność MSP oraz konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej odniesiono do dokonań teorii ekonomii. (abstrakt oryginalny)

The concept of tourism clusters is becoming central within the tourism development planning process and the EU perceives cluster arrangements as the preferred form of introducing innovations in different economic fields, including tourism. The Polish Tourism Organization (POT) is to launch the subprogram aimed at the commercialization of the tourism product and intensification of SMEs' integration processes (vertical and horizontal ones), which shall boost the innovativeness of Polish tourism regions and enterprises. The main purpose of this article is to find rationale for tourism cluster formation in Polish TDAs and to formulate the definition and main attributes of the tourism cluster. The problem of clusters' impact on SMEs' productivity and the destinations competitiveness will be discussed on the basis of economic theory using the case study and the field work method as well as the literature study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alcouffe, A., Coulomb, F. (1993). Small and Medium-sized Business in European Tourist Sectors. Paris: OECD.
 2. Artavia, R. (2000). Cluster Dynamics: A New Concern for Managers. INCAE.
 3. Augustyn, A. (1998). The road toquality enhancement in Tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(A), 145-158.
 4. Bieger,T. (1997).Management von Destinationen und Tourismus organisationen. Muenchen, Wien: Oldenbourg.
 5. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21, 97-116.
 6. Burt, R. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press.
 7. Carrie, A. (1999). Integrated clusters - the future basis of competition. International Journal of Agile Management Systems, 1(1), 45-50.
 8. Chen, S. (2010). The research process review of the regional tourism industrial cluster at home and abroad. China Economist, 10, 275-276.
 9. Cooke, P. (2001). Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial and Corporate Change, Vol. 10, Number 4, Oxford: Oxford University Press.
 10. Crouch, G.I., Ritchie, B., (2000). The competitive destination: A sustainability perspective. Tourism Management,1,1-7.
 11. Doloreux, D., Shearmur, R. (2009). Maritime Clusters in diverse regional contexts: The case of Canada. Marine Policy, 33, 520-527.
 12. Dyer, J., Singh, H. (1998). The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4).
 13. Enright, M. J., Newton, J. (2005). Determinants of tourism destination competitiveness in Asia Pacific: Comprehensiveness and universality. Journal of Travel Research, 43, 339-350.
 14. Friedman, J., Alonso, W. (1964). Regional Development and Planning: A Reader. Boston: Massachusetts Institute of Technology.
 15. Goetz, M. (2006). Atrakcyjność klastrów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 20, Warszawa: SGH.
 16. Gorynia, M, Jankowska, B. (2007). Koncepcja klastrów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych. Ekonomista, 3.
 17. Grángsjó, Y. F., Gummesson, E. (2006). Hotel networks and social capital in destination marketing. International Journal of Service Industry Management, 17(1), 58- 75.
 18. Harrison, B. (1992). Industrial Districts: Old wine in new bottles? Regional Studies, 26, 469-483.
 19. Hjalager, A. M. (2000). Tourism destinations and the concept of industrial districts. Tourism and Hospitality Research, 2(3), 199-213.
 20. Holloway, J.Ch. (1996). The Business of Tourism. London: Pitman.
 21. Inkpen, A. C., Tsang, E. W. K. (2005). Social capital network and knowledge transfer. Academy of Management Review, 30(1), 146-165.
 22. Isard, W. (1956). Location and Space-Economy. Cambridge: MIT Press.
 23. Jackson, J., Murphy, P. (2002). Tourism destinations as clusters: Analytical experiences from the new world. Tourism and Hospitality Research, 4(1), 36- 52.
 24. Januszewska, M., Nawrocka, E. (2008). Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej i innowacyjności a konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej. In: G. Gołembski (Ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (pp. 283-292). Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 25. Kachniewska, M. (2004). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM). In: S. Bosiacki, J. Grell (Eds.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej. Poznań: AWF w Poznaniu.
 26. Kachniewska, M. (2006a). Tourism Quality Management. Warsaw: WSHiFM.
 27. Kachniewska, M. (2006b). Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego. In: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne. Rzeszów: WSIiZ.
 28. Kachniewska, M. (2009). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 29. Kachniewska, M. (2011). Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi. In: Turystyka wiejska - społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście. In: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 288, Oeconomica 64, 53-71.
 30. Kachniewska, M. (2012),.Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej. In: T. Żabińska (Ed.) Studia Ekonomiczne nr 119, Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji (pp. 45 - 59). Katowice: UE w Katowicach.
 31. Lawson, C. (1999). Towards the competence theory of the region. Cambridge Journal of Economics, 23, pp. 151-166.
 32. Liu, Q., Yang, Q. (2013). Research on tourism industrial cluster from the perspective of network platform. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(11), 25-29.
 33. Malmberg, A., Maskell, P. (1997). Towards and Explanation of Regional specialization and Industry agglomeration. European Planning Studies, 5(1), 25-41.
 34. Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan.
 35. Medlik, S., Middleton, V.T.C. (1979). The Product Formulation in Tourism, AlEST Publication.
 36. Minghetti, V. (2001). From destination to destination marketing and management: Designing and repositioning tourism products. The International Journal of Tourism Research, 3.
 37. Nourse, H. 0. (1968). Regional Economics. New York: McGraw Hill.
 38. Oliver, C. (1990). Determinants of interorganizational relationships: Integration and future directions. Academy of Management Review, 15(2).
 39. Penrose, E. T. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press.
 40. Pereira, E. T., Fernandes, A. J. (2004), The Clusters Development as a Factor of Competitive Advantage In: 2nd International Conference an Enterprise Odyssey- Building Competitive Advantage, Graduate School of Economics & Bussiness, Zagreb June 17 -19,1424-1432.
 41. Piore, M., Sabel, C. (1984). The Second Industrial Divide, New York: Basic Books.
 42. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.
 43. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 44. Porter, M. E. (1998). On Competition. Boston: Harvard Business Review Press.
 45. Prahalad, C.K.; Hamel, G. (1990). Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review.
 46. Reid, D.G. (2003). Tourism, Globalization and Development, Responsible Tourism Planning. Pluto Press.
 47. Richardson, G. (1972). The organization of industry. Economic Journal, 82, 883 - 96.
 48. Richardson, G. B. (2001). Evolution, Structure and Strategy, DRUID working paper (available at www.druid.dk).
 49. Richardson, G. B. (2003). The organization of industry re- visited, paper presented at the DRUID Summer Conference on Creating, sharing and transferring knowledge. The role of Institutions and Organisations, Copenhagen, 12 -14 June (available at www.druid.dk)
 50. Rispoli, M., Tamma, M. (1991). Le imprese alberghiere. CEDAM, Padua.
 51. Ritchie, B.J. R., Crouch, G. I. (2003). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. Wallingford, Oxon: CABI Publishing.
 52. Rosenfeld, S. A. (1997). Bringing business clusters into the mainstream of economic development. European Planning Studies, 5(1), 3-23.
 53. Torre, A., Rallet, A. (2005). Proximity and localization. Regional Studies, 39, 47-59.
 54. Weaver, D., Oppermann, M. (2000). Tourism Management. Wiley, Milton.
 55. Williamson, O. E. (1975). Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications. A Study in the Economics of International Organizations. New York: Free Press.
 56. Yimei, Y., Yulin, L., Zhigao, L. (2004). Tourism enterprise cluster: New strategic model to enhance destination competitiveness. Fujian Tribune (A Literature, history & Philosophy Bimonthly), 8(22).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu