BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska Marlena A. (Poznań University of Economics, Poland), Olszewski Marcin (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Students' Attitudes Towards Career in the Tourism Industry - Implications for Tacit Knowledge Management
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1, s. 119-134, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Tytuł własny numeru
Entrepeneurship in Tourism and Sport
Słowa kluczowe
Wiedza ukryta, Zarządzanie wiedzą, Gospodarka turystyczna, Socjologia turystyki, Studenci
Tacit knowledge, Knowledge management, Touristic economy, Sociology of tourism, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skuteczne zarządzanie wiedzą ukrytą wymaga zdolności przyciągania i zatrzymania pracowników, którzy są dysponentami tej wiedzy. Celem artykułu jest określenie nastawienia studentów wobec pracy w turystyce w kontekście zarządzania wiedzą ukrytą. Dzięki badaniom pierwotnym przeprowadzonym na grupie 351 studentów w Poznaniu wykazano, że przeważająca ich większość nie planuje na stałe związać swojej kariery zawodowej z turystyką, co powodować może wyciek wiedzy poza sektor turystyki. Stwierdzono także, że nastawienie studentów wobec pracy w turystyce uwarunkowane jest ich wcześniejszymi doświadczeniami zawodowymi oraz satysfakcją ze studiów. (abstrakt oryginalny)

The success of tacit knowledge management lies in firms' capabilities to attract and retain employees possessing unique knowledge. The purpose of the paper is to investigate students' attitudes towards career in tourism in the context of tacit knowledge management. The study was conducted on the group of 345 undergraduates and graduates enrolled in tourism and hospitality studies in Poznan. Research revealed that majority of students plan short-term career in tourism, which entails tacit knowledge leakage outside the tourism industry. It was also found that students' attitudes towards tourism careers are significantly influenced by previous work experience and satisfaction with the studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida, P., Kogut, B. (1999). The localization of knowledge and the mobility of engineers in regional networks. Management Science, 45(7), 905-917.
 2. Ambrosini, V., Bowman, C. (2008). Surfacing tacit sources of success. International Small Business Journal, 26(4), 403-431.
 3. Argot, L., Ingram, P. (2000). Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(1), 150-169.
 4. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99- 120.
 5. Barron, P.E., Maxwell, G.A. (1993). Hospitality management students' image of the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 5(5), 5-8.
 6. Barron, P.E., Maxwell, G.A., Broadbridge, A., Ogden, S. (2007). Careers in hospitality management: Generation Y's experiences and perceptions. Journal of Hospitality and Tourism Management, 14(2), 119-128.
 7. Baumard, P. (1999). Tacit knowledge in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.
 8. Bednarska, M., Olszewski, M. (2010). Postrzeganie przedsiębiorstwa turystycznego jako pracodawcy w świetle badań empirycznych. In: S. Tanaś (Ed.), Nauka i dydaktyka w turystce i rekreacji (pp. 277-286). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 9. Blackler, F. (1995). Knowledge, knowledge work, and organizations: An overview and interpretation. Organization Studies, 16(6), 1021- 1045.
 10. Blomme, R., van Rheede, A., Tromp, D. (2009). The hospitality industry: An attractive employer? An exploration of students' and industry workers' perceptions of hospitality as a career field. Journal of Hospitality & Tourism Education, 21(2), 6-14.
 11. Cairncross, G., Buultjens, J. (2007). Generation Y and work in the tourism and hospitality industry: Problem? What problem? Centre for Enterprise Development and Research Occasional Paper, 9,1-21.
 12. Cooper, C. (2006)., Knowledge management and tourism. Annals of Tourism Research, 33 (1), 47-64.
 13. da Silva, M.A.P.M (2012). The knowledge multiplier. FEP Working Papers, 456, 1-27.
 14. Davenport, T.H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 15. Dickerson, J.P. (2009). The realistic preview may not yield career satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 28(2), 297-299.
 16. Droege, S.B., Hoobler, J.M. (2003). Employee turnover and tacit knowledge diffusion: A network perspective. Journal of Managerial Issues, 15(1), 50-64.
 17. Duncan, T., Scott, D.G., Baum, T. (2013). The mobilities of hospitality work: An exploration of issues and debates. Annals of Tourism Research, 41,1-19.
 18. Filatotchev, I., Liu, X., Lu, J., Wright, M. (2011). Knowledge spillovers through human mobility across national borders: Evidence from Zhongguancun Science Park in China. Research Policy, 40(3), 453-462.
 19. Gallupe, B. (2001). Knowledge management systems: surveyingthe landscape. International Journal of Management Reviews, 3(1), 61-77.
 20. Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481-510.
 21. Hallin, C.A., Marnburg, E. (2008). Knowledge management in the hospitality industry: A review of empirical research. Tourism Management, 29(2), 366- 381.
 22. Hjalager, A-M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23(5), 465- 474.
 23. Hjalager, A-M. (2003). Global tourism careers? Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism. The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 2(2), 26-38.
 24. Jiang, B., Tribe, J. (2009). 'Tourism jobs - short lived professions': Student attitudes towards tourism careers in China. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 8(1), 4-19.
 25. Kaj, U., Pekka, P., Hannu, V. (2003). Tacit knowledge acquisition and sharing in a project work context International. Journal of Project Management, 21(4), 281-290.
 26. King, B., McKercher, B., Waryszak, R. (2003). A comparative study of hospitality and tourism graduates in Australia and Hong Kong. International Journal of Tourism Research, 5(6), 409-420.
 27. Kogut, B., Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3(3), 383-397.
 28. Koyuncu, M., Burke, R.J., Fiksenbaum, L., Demirer, H. (2008). Predictors of commitment to careers in the tourism industry. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 19(2), 225- 236.
 29. Kusluvan, S., Kusluvan, Z. (2000) Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management, 21(3), 251-269.
 30. Leonard, D., Sensiper, S. (1998). The role of tacit knowledge in group innovation. California Management Review, 40(3), 112-132.
 31. Lu, T., & Adler, H. (2009). Career goals and expectations of hospitality and tourism students in China. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 9(1-2), 63-80.
 32. Maxwell, G.A., Ogden, S.M., Broadbridge, A. (2012). Generation Y's career expectations and aspirations: Engagement in the hospitality industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 17(1), 53-61.
 33. Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 69, 96- 104.
 34. Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14- 37.
 35. Nonaka, I., Toyama, R., Nagata, A. (2000). A firm as a knowledge-creating entity: A new perspective on the theory of the firm. Industrial and Corporate Change, 9(1), 1-20.
 36. Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. London: Routledge. (University of Chicago Press. 2009 reprint).
 37. Richardson, S. (2009). Undergraduates' perceptions of tourism and hospitality as a career choice. International Journal of Hospitality Management, 28 (3), 382-388.
 38. Richardson, S. (2010). Generation Y's perceptions and attitudes towards a career in tourism and hospitality. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 9(2), 179-199.
 39. Richardson, S., Butler, G. (2012). Attitudes of Malaysian tourism and hospitality students' towards a career in the industry. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17(3), 262-276.
 40. Roney, S.A., Óztin, P. (2007). Career perceptions of undergraduate tourism students: A case study in Turkey. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 6(1), 4- 17.
 41. Solnet, D. (2011). Generation Y as hospitality industry employees: An examination of work attitude differences. Queensland: The Hospitality Training Association and University of Queensland.
 42. Solnet, D., Hood, A. (2008). Generation Y as hospitality employees: Framing a research agenda. Journal of Hospitality and Tourism Management, 15(1), 59-68.
 43. Song, J., Almeida, P., Wu, G. (2003). Learning by hiring: When is mobility more likely to facilitate inter-firm knowledge transfer? Management Science, 49(4), 351-365.
 44. Szivas, E., Riley, M., Airey, D. (2003). Labor mobility into tourism. Attraction and satisfaction. Annals of Tourism Research, 30(1), 64-76.
 45. Tsoukas, H. (2003). Do we really understand tacit knowledge? In: M. Easterby-Smith, M.A. Lyles (Eds.), The Blackwell handbook of organizational learning and knowledge management (pp. 411-427). Cambridge, MA: Blackwell Publishing.
 46. Zack, M.H. (1999). Managing codified knowledge. Sloan Management Review, 40(4), 45-58.
 47. Zucker, L.G., Darby, M.R., Armstrong, J. (1998). Geographically localized knowledge: spillovers or markets? Economic Inquiry, 36(1), 65-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu