BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Elżbieta (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
KSP Polonia Warszawa's Financial Problems - Analysis of Liquidity and Debt
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1, s. 135-155, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Entrepeneurship in Tourism and Sport
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Klub sportowy, Kluby piłkarskie, Zadłużenie
Financial liquidity, Sports club, Football clubs, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
KSP Polonia Warszawa
Abstrakt
Płynność finansowa to jeden z najważniejszych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej. Utrzymanie jej na odpowiednim poziomie jest niezbędne dla każdego podmiotu gospodarczego. Brak płynności finansowej jest podstawowym czynnikiem prowadzącym do bankructwa przedsiębiorstw. Analiza płynności i zadłużenia bada zdolność podmiotu do regulowania bieżących zobowiązań, ale również potwierdza zdolność firmy do utrzymania się na rynku. Kadra kierownicza powinna zatem w oparciu o wyniki analizy płynności i zadłużenia opracować strategię zarządzania płynnością. W artykule, w oparciu o dostępne sprawozdania finansowe KSP Polonia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna, przeprowadzono analizę płynności i zadłużenia tegoż podmiotu. Uzyskane wyniki analizy płynności i zadłużenie KSP Polonia przeprowadzone za okres 2008-2010 były bardzo niepokojące i sygnalizowały nadchodzące bankructwo klubu. W lipcu tego roku wpłynął do sądu wniosek potwierdzający upadłość klubu a decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej najbliższy sezon piłkarski KS Polonia Warszawa, dotychczas grający w Ekstraklasie, rozpocznie w IV lidze. Swoją pozycję w krajowej piłce nożnej klub będzie odbudowywać przez wiele następnych lat. (abstrakt oryginalny)

Financial liquidity is one of the most important areas of running business operations. Each entity must keep it at an adequate level. Lack of financial liquidity is the main factor leading to bankruptcy of companies. The analysis of liquidity and debt verifies the ability of an entity to pay current liabilities and also confirms the company's ability to survive on the market. Based on the results of the analysis of liquidity and debt the management should therefore prepare liquidity management strategy. The article is based on the available financial statements of KSP Polonia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna and presents an analysis of its liquidity and debt. The results of this analysis for years 2008-2010were very alarming and indicative of the upcoming bankruptcy of the club. In July this year, an application was filed with the court confirming insolvency of the club and, by virtue of a decision issued by PZPN (Polish Football Association), Polonia Warszawa, so far playing in the Ekstraklasa (Polish top division), will start the next season in the 4th division. It will take the club many years to regain its position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charter of Polonia Warszawa Sports Club Association. (2013, 4 June). Retrieved from http://www.dumastolicy.pl/pliki/stowarzyszenie/2013-06-04_stowarzyszenie_statut.pdf.
 2. Code of Commercial Companies. (2000) Journal of Laws from 2000, no. 94, item 1037 as amended. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe rvlet?id=WDU20000941037.
 3. Dudycz, T., Skoczylas W. (2008,2009,2010). Sectoral financial ratios. Retrieved from http://rachunkowosc.com.pl/c/Artykuly,Wskazniki_sektorowe.
 4. Financial statements of KSP Polonia Warszawa for the year 2010. (2012, 12 June). Official Journal the Republic of Poland Monitor Polski B, no. 1235, item. 6805.Warszawa: Centrum Usług Wspólnych, Wydział Wydawnictw i Poligrafii.
 5. Financial statements of KSP Polonia Warszawa for the year 2008. (2010, 20 May). Official Journal the Republic of Poland Monitor Polski B, no. 839, item. 4611.Warszawa: Centrum Usług Wspólnych, Wydział Wydawnictw i Poligrafii.
 6. Kołtoń R, (2013, 8 April ). Kontrakty w Polonii - Król wiedział, co bierze. Retrieved from http://www.polsatsport.pl/pilka-nozna/t-mobile-ekstraklasa/mega-kontrakty-w-polonii- krol-wiedzial-co-bierze.html#. Uq9Dhel_vKA.
 7. Law on Associations. (1989, 7 April). Journal of Laws from 1989, no. 20, item 104 as amended. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? id=WDU19890200104.
 8. Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK.
 9. Michalski, G. (2008). Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych. Gdańsk: Wydawnictwo dla biznesu ODDK.
 10. Morawski, T., Krakowiak, Z. (1992). Piłkarze z Konwiktorskiej: KS Polonia Warszawa 1942-1952. Warszawa: Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika.
 11. Nowak, E. (2008). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Olzacka, B. (2006). Analiza płynności finansowej w ujęciu dynamicznym. In: M. Jerzemowska (Ed.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (pp. 144-153). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Pałczyńska- Gościniak, R. (2006). Pojęcie płynności finansowej i czynniki ją określające. In: M. Jerzemowska (Ed.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (pp. 135-143). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. PZPN's License Manual 2013/2014. (2013,1 February). Retrieved from http:// www.pzpn.pl/index.php/Federacja/Dokumenty/Podrecznik-Licencyjny-PZPN-2013-20142.
 16. PZPN's Management Board on licenses. (2008, 12 and 13 April). Résolution no. V/80. Retrieved from http://www.pzpn.pl/index.php/Federacja/ Dokumenty/Dokumenty-dot.-systemu-licencyjnego.
 17. Sierpińska, M., Jachna, T. (2006). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. The Act on Sports. (2010, 25 June). Journal of Laws from 2010, no. 127 item 857. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU201 01270857.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu